Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Методи Найденов Бонев

ул. “Васил Коларов“ №20

с.Крупник, общ. Симитли

 

Във връзка с постъпило в деловодството на Община Симитли заявление отАльоша Смиленов Алексов с вх. №92-00-05/06.01.2021г. за издаване виза за изработване на инвестиционен проект.

Ви уведомяваме, че има издадена Виза № 18/23.04.2021г. от главния архитект на общината във връзка с изграждането на Жилищна сграда в УПИ XVI, кв. 46 по плана на гр. Симитли, общ.Симитли.

 

КМЕТ:.......................................

/Апостол Апостолов/

пд/пд