Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

До

„Димана Агро" ЕООД, Янка Павлова Янчева
Село Лъки, общ. Хаджидимово
Област Благоевград
УПИ XL , кв. 7

Уведомяваме Ви, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива по части: ПУП – РУП - работен устройствен план за конкретизиране на параметрите на застрояване за УПИ XXXIX - 1437, кв. 7 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли и инвестиционен проект за етапно строителство на „Жилищна сграда" в УПИ XXXIX – 14737 , кв. 7, по плана на гр. Симитли. Възложител: Павлина Симеонова Златкова.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация- гр. Симитли, отдел „СУСКЕЕПП".

Кмет:................................... /Ап. Апостолов/

БТ