Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

Община Симитли обявява предварителен прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Симитли“, по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  • · Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • · Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • · Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

1. Заявление - декларация – Приложение №2 (по образец);

2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – Приложение №20 (по образец);

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ: от 14.12.2020г. /понеделник/, в деловодството на община Симитли и стая 407, етаж 4 в Общинска администрация,  с работно време от 08:30 – 17.00 ч., всеки делничен ден.