Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

До

Ангел Стефанов Чикалов - Ж.к.."Еленово № 57, ет.7, ап.21, гр.Благоевград /имот 40052.34.5 /

Стефан Василев Мишев - ул." Калиманци ", № 8, ет.4, гр. Благовград /имот 40052.34.1/

Огнян Павлов Благоев - ул." Ст. Стамболов", № 56, ет.3, ап.8, гр. Сандански /имот 40052.34.2 /

Добринка Стойнева Стойкова - ул."Дим. Попгеоргиев" № 2, гр. Сандански /имот 40052.34.2/

Кирил Стойнев Стефанов - ж.к."Еленово", № 176, ет.3, ап.7, гр. Благоевград / имот 40052.34.2 /

Николай Димитров Панков - ул." Изворите", № 1, гр. Симитли /имот 40052.34.2 /

Валентин Димитров Панков - ул." Изворите", № 1, гр. Симитли /имот 40052.34.2 /

Ивайло Димитров Панков - ул. " Сердика", № 7, гр. Симитли /имот 40052.34.2 /

Стефан Благов Панков - ул. " Христо Цокев", № 12, гр. Габрово /имот 40052.34.2 /

Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП - подробен устройствен план – план за застрояване с отреждане за " склад за строителни материали " в ПИ 40052.34.3, местност "Виро" в землището на с.Крупник, общ.Симитли.Възложител: Светлин ИвановВ 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСКЕ.

БТ

Кмет на общ.Симитли..................................

/ Ап. Апостолов /