Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ПОКАНА

ПОКАНА

ПОКАНА

Уважаеми Дами и Господа, жители и гости на община Симитли, община Струмяни и община Кресна,

С удоволствие Ви каним на Празника на СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, който ще се проведе на 09.10.2020г. и 10.10.2020г. в гр.Симитли със следните планувани събития:

- Официално откриване на първия празник на МИГ "Струма – Симитли, Кресна и Струмяни"

- Офис на открито

- Организиране на изложение за възможностите за туризъм на територията на МИГ "Струма – Симитли, Кресна и Струмяни"

-„Вкусната Струма“

-„Кукерница“ - работилница на открито на кукерски маски

-„Струма пее и танцува“

- Провеждане на тематичен форум „Възможности за финансиране на иновативни идеи и проекти в сферата на туризма чрез Стратегията за ВОВР на МИГ "Струма – Симитли, Кресна и Струмяни"

- Опознавателен тур „По гънките на времето“.

 

Мероприятието ще се проведе при спазване на физическа дистанция от 1,5 м при условия и указания на Заповед №РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Моля, носете лични предпазни средства!

 


Заповядайте,  да споделим празника ни! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на Управителния съвет на

СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“:

................................................

(Димитринка Байракова)