Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Георги Димитров Везев

Ж.к ”Красна поляна ІІ част”, № 209“, вх.Б,  ет.4, ап.8,

гр.София    / имот 375025 /

Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП - подробен устройствен план – план за допълване на отреждането  за    “Мандра и кланица” в ПИ 375023, местност  “Кантона”  в землището на гр.Симитли, общ.Симитли.    Възложител: “СТОМИ АГРО”   ЕООД

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСК.

Кмет на общ.Симитли.....................................

/ Ап.Апостолов /

 

ЕШ