Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Съобщение до ГАБРИЕЛА МАРГАРИТОВА МИТОВА

Съобщение до ГАБРИЕЛА МАРГАРИТОВА МИТОВА

ДО

ГАБРИЕЛА МАРГАРИТОВА МИТОВА

ГР. СИМИТЛИ

УЛ. „ ТРЕТИ МАРТ „ № 6

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТОВА

Представете писмени обяснения за неявяването Ви на работа за периода от 28.07.2017г до 01.08.2017г. в тридневен срок от получаване на настоящото писмо.

КМЕТ:...........................

/Ап. Апостолов /