Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Петър Колев Гигов

Ж.к. ”Надежда”   4 ,  № 462,  вх.Б, ет.12, ап.87

гр.София  

Димитринка Колева Николова

ул. ”Св.Климент”   № 104,  вх.А, ет.8, ап.22

гр.Разград

` Евелина Юриева Иванова

ул. “ Плиска  ” № 4

гр.Симитли  

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 205 / 23.03.2017г. за одобряване на ПУП-ПР - план за регулация за  разделяне  на УПИ V –304, кв.52 по плана на  гр.Симитли на четири   урегулирани поземлени имота:                      УПИ ХІ- 304,   УПИ ХІІ-304, УПИ ХІІІ-304  и УПИ ХІV – 304.

Възложител: Васил Памуклийски, Светлин Иванов, М.Иванов, Е.Иванова и др.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения,предложения и искания по същия до общинска администрация- гр.Симитли,отдел СУСКЕ.

Кмет:...................................                                                                   /Апостол Апостолов/