Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало НС 2017 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА - НС 2017

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА - НС 2017

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 001                            населено място ГР.СИМИТЛИ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАСИЛ                ВЛАДИМИРОВ           НИКОЛОВ
2. ВАСИЛ                ЙОРДАНОВ             ИЛИЕВ
3. ГЕОРГИ               ИВАНОВ               РИЗОВ
4. ЙОРДАН               ХРИСТОВ              ДАМЯНОВ
5. ЙОРДАНКА             РАЙЧОВА              КИРИЛОВА
6. КИРИЛ                ГЕОРГИЕВ             КИРИЛОВ
7. СТЕФАН               СИМЕОНОВ             ТЕРЗИЙСКИ
8. ЯНКО                 ПЕТРОВ               ЯНКОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 002                            населено място .................


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАЛЕНТИН             КИРИЛОВ              ХРИСТОВ
2. ВАСИЛКА              ПЕТРОВА              МИЛЕВА
3. ГЕОРГИ               БОРИСОВ              АЛМИШЕВ
4. ДИМИТРИНА            ЗЛАТКОВА             ЧУЧУКОВА
5. ЕКАТЕРИНА            СТОЙЧЕВА             КОСТОВА
6. ЛЮБОМИР              НИКОЛОВ              ЧОБАНОВ
7. РОСИЦА               СЕРАФИМОВА           ДИМИТРОВА
8. СВЕТЛАНА             ХРИСТОВА             ДИМОВА
9. СТАНКО               ИЛИЕВ                ДИМОВ
10. ТАТЯНА               КРУМОВА              ТАШЕВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 003                            населено място .................


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАЛЕНТИН             ГЕОРГИЕВ             ШАЛДЕВ
2. ДРАГОМИР             СТОЙНЕВ              МАРИНСКИ
3. ИЛИЯНА               ИВАНОВА              ШАЛДЕВА
4. РАДКА                СТЕФАНОВА            МАРИНСКА
5. РАДОСЛАВ             БОРИСОВ              КОРДЕВ
6. СТАНИСЛАВ            КИРИЛОВ              ДАВИДКОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 004                            населено място ГР.СИМИТЛИ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВИРГИНИА             РОСИЦИНА             РАНГЕЛОВА
2. ГЕОРГИ               КИРИЛОВ              КАПИТАНСКИ
3. ГЕРГАНА              ФИЛЧОВА              БАЧЕВА
4. ГИНКА                АЛЕКСАНДРОВА         МЕХАНДЖИЙСКА
5. ДАНИЕЛ               МЕТОДИЕВ             БАЧЕВ
6. ИВАН                 БОРИСОВ              БАЧЕВ
7. ИЛИЯНА               БОРИСОВА             КАРАДАКОВА
8. КИРИЛ                НИКОЛОВ              КАРАДАКОВ
9. КИРИЛ                ПЕТРОВ               МЕЧКАРОВ
10. ЛЮБОМИР              ИВАНОВ               КОСТЕВ
11. МЕТОДИ               СТОЙЧОВ              БАЧЕВ
12. МИТРА                ТОДОРОВА             КОСТОВА
13. НИКОЛАЙ              КИРИЛОВ              КАРАДАКОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 005                            населено място ГР.СИМИТЛИ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЕОРГИ               НЕДКОВ               КОСОВ
2. ДИАНА                КРАСИМИРОВА          ЙОВЕВА
3. ИВАН                 ВАЛЕНТИНОВ           ШАЛДЕВ
4. МАКСИМ               МИРЧЕВ               ВОДЕНИЧАРСКИ
5. НИКОЛИНА             БРАНКОВА             КОСОВА
6. ХРИСТИНА             МАКСИМОВА            ВОДЕНИЧАРСКА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 006                            населено място ГР.СИМИТЛИ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВАЙЛО               СВИЛЕНОВ             СИМЕОНОВ
2. СТОЯН                БОЙКОВ               БАНДРОВ
3. ЦВЕТАНКА             ДИМИТРОВА            ТЕРЗИЙСКА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 007                            населено място ГР.СИМИТЛИ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БОГДАН               КРУМОВ               КОСЯЧКИ
2. БОГДАН               СТОЯНЧОВ             КАРАДАЧКИ
3. ВЕНКА                ИВАНОВА              КАРАДАЧКА
4. ВЕСЕЛА               АТАНАСОВА            МАРЯНСКА
5. ЕМИЛИЯ               АСПАРУХОВА           ТАСЕВА
6. КИРИЛ                БЛАГОЕВ              МАРЯНСКИ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 008                            населено място ГР.СИМИТЛИ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АТАНАС               ГЕОРГИЕВ             ТОШЕВ
2. ВИОЛЕТА              ЛЮБЕНОВА             ТОШЕВА
3. ДАНИЕЛА              БЛАГОЕВА             ДРАГАНЧЕВА-СТЕФАНОВА
4. ИВАЙЛО               ЙОРДАНОВ             ФИЛЬОВ
5. КИРИЛ                АЛЕКСАНДРОВ          ЙОСИФОВ
6. КРАСИМИР             ДРАГОМИРОВ           НИКОЛОВ
7. ЛЮБОВКА              ИВАНОВА              БАЧЕВА
8. ЛЮБОМИР              ДИМИТРОВ             ЦВЕТИН
9. МИГЛЕНА              ВАСИЛЕВА             КАЙМАКАНОВА
10. НАДЯ                 БОЙЧЕВА              ВЕЗЕНКОВА
11. ПЕТРУНА              ИВАНОВА              ХРИСТОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 009                            населено място ГР.СИМИТЛИ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЛАДИМИР             ЙОРДАНОВ             КУКОВ
2. ДИМИТЪР              ЧИМЕВ                ЗЛАТЕВ
3. ЙОРДАН               ДИМИТРОВ             ЗЛАТЕВ
4. ПАВЛИНА              АЛЕКСАНДРОВА         БУХОВА
5. ТАТЯНА               ЗЛАТКОВА             ПУМПАЛОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 010                            населено място С.БРЕЖАНИ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАЛЕРИ               МИХАЙЛОВ             ЛУЛЕЙСКИ
2. ВЕРКА                ГЕОРГИЕВА            КОСТОВА
3. ГЕОРГИ               ХРИСТОВ              АПОСТОЛОВ
4. ИВАН                 СТЕФАНОВ             КОСТОВ
5. ЛАЗАР                СЛАВЧОВ              УЗУНСКИ
6. ЛАТИНКА              ИВАНОВА              КОСТОВА
7. ЛЮБЕН                АСЕНОВ               ТАСЕВ
8. ЛЮБКА                АСЕНОВА              УЗУНОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 011                            населено място С.БРЕЖАНИ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БОЖИДАР              ИВАНОВ               ДИМОВ
2. БОРИСЛАВ             ИВАНОВ               ИЛЧОВ
3. ИВАН                 КРУМОВ               ДИМИТРОВ
4. ИЛИЯН                ВЛАДИМИРОВ           СТОЙНЕВ
5. ИЛИЯНА               СПАСОВА              НИЗАМОВА
6. ЙОРДАНКА             ГЕОРГИЕВА            ИЛЧОВА
7. МАРИО                ИВАНОВ               ДИМИТРОВ
8. СВЕТЛА               ИЛИЕВА               ДИМИТРОВА
9. СВЕТЛА               ЙОРДАНОВА            СТОЙНЕВА
10. ЦВЕТЕЛИНА            ИВАНОВА              ДИМИТРОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 012                            населено място С.ДОЛНО ОСЕНОВО


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИРЕНА                ЗАНКОВА              ЧОБАНОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 014                            населено място С.ГРАДЕВО


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. КРАСИМИР             ЮРИЕВ                НАЧЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 015                            населено място С.ЖЕЛЕЗНИЦА


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНКА                 САНДЕВА              КОВАЧЕВА
2. МАГДАЛЕНА            СТЕФАНОВА            РАШКОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 016                            населено място С.СУШИЦА


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. СОФКА                СМИЛЕНОВА            ТЕОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 017                            населено място С.КРУПНИК


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЛЕКСАНДЪР           ПЕТРОВ               РАВНАЧКИ
2. АСЯ                  ПЕТРОВА              НОВАКОВА
3. РАЛИЦА               ИВАНОВА              ВАКАНИНА
4. СЕВДА                ЛАЗАРОВА             КЮПОВА
5. ТЕМЕНУЖКА            ЕВГЕНИЕВА            НОВАКОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 018                            населено място С.КРУПНИК


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ЕМИЛ                 СТЕФАНОВ             ДИНЧЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 019                            населено място С.КРУПНИК


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЮРГЕНА              КИРИЛОВА             РАКЛЕОВА
2. ДИМИТРИНА            СТЕФАНОВА            ЯНЧЕВА
3. ЕЛИСАВЕТА            ИЛИЕВА               ТОШЕВА
4. ЛАЗАР                СЛАВЧОВ              ХАНДЖИЙСКИ
5. ЛИДИЯ                ПЕТРОВА              МАРИНКОВА
6. СЛАВЧО               ДИМИТРОВ             МИЧЕВ
7. ЯНЧО                 СТОИЛОВ              ЯНЧЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 020                            населено място С.МЕЧКУЛ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ХРИСТО               СТОЯНОВ              ДИМИТРОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 021                            населено място С.ПОЛЕНА


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. КРАСИМИР             ЯНЕВ                 СТОЯНОВ
2. МАЯ                  ГЕОРГИЕВА            ТЕРЗИЙСКА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 022                            населено място С.ПОЛЕТО


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЕОРГИ               ИВАНОВ               ЯНОВ
2. НИКОЛИНА             ПЕТРОВА              ХРИСТОВА
3. РАЙЧО                БЛАГОВ               ТАЧОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 024                            населено място С.СЕНОКОС


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЛАДИМИР             ВАСИЛЕВ              НЕДЕЛКОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 025                            населено място С.ЧЕРНИЧЕ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БОРИС                ЙОРДАНОВ             МИТРЕВ
2. ВАЛЕНТИН             ФЕРДИНАНДОВ          ХРИСТОВ
3. ВАСИЛКА              ДИМИТРОВА            ХРИСТОВА
4. ДИМИТЪР              АНГЕЛОВ              НИКОЛОВ
5. ИВАН                 ГЕОРГИЕВ             ЧИКАЛОВ
6. ТЕМЕНУЖКА            ПЕНЧОВА              НИКОЛОВА
7. ЮЛИАН                ДИМИТРОВ             АНГЕЛОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


за Област БЛАГОЕВГРАД                   Община СИМИТЛИ
секция № 026                            населено място С.ЧЕРНИЧЕ


адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНГЕЛ                ЛЮБЕНОВ              СПАСОВ
2. БОРИСЛАВА            КИРИЛОВА             НИКОЛОВА