Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало НС 2017 Заповед 120 / 22.02.2017 г. на Кмета на Община Симитли

Заповед 120 / 22.02.2017 г. на Кмета на Община Симитли

З А П О В Е Д

№ 120/ 22.02.2017г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и чл. 40., ал.2 от  ЗИНП, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/, относно образуването на общи избирателните секции и отвърждаване на тяхната номерация в изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017г образувам избирателни секции и определям адрес на седкции както следва :

 

№ по ЕКАТТЕ

Населено място

Местонахождение

Улица

014400001

гр. Симитли

ОДЗ “Радост” филиал “Ян Бибиян”

“Георги Димитров” №

014400002

гр. Симитли

с. Брестово

с. Сухострел

ОДЗ “Радост” филиал “Ян Бибиян”

“Г. Димитров” № 47

014400003

гр. Симитли

с.Докатичево

с.Тросково

Общински пазар

“Клуб на инвалида”

“Г. Димитров” № 43

014400004

гр. Симитли

Училище

“Св. Св. Кирил и Методий”

“Хр. Ботев” № 38

014400005

гр. Симитли

Читалище  -

“Св. Климент

Охридски”

“Хр. Ботев”№34

014400006

гр. Симитли

Пансиона

“Г. Димитров”№27

014400007

гр. Симитли

Стадион  “Септември”

“Даме Груев”№2

014400008

гр. Симитли

Дневен център за възрастни хора с увреждания

“Септемврийска”№17

014400009

гр. Симитли

Дневен център за деца и младежи с увреждания

“Славянска”

01440010

с. Брежани

Читалище

с Брежани

014400011

с. Брежани

Кметството

с. Брежани

014400012

с. Долно Осеново

Кметство- І етаж

с. Долно Осеново

014400013

с. Долно Осеново

с. Горно Осеново

Сградата на Горското

с. Д.олно Осеново

014400014

с. Градево

Кметството

с. Градево

014400015

с. Железница

Читалище

с. Железница

014400016

с. Сушица

Кметството

с. Сушица

014400017

с. Крупник

Училище -“Св. Св. Кирил и Методий”

с. Крупник

014400018

с. Крупник

Читалище

с. Крупник

014400019

с. Крупник

“Георги Димитров” № 2/

с. Крупник

014400020

с. Мечкул

Кметство

с. Мечкул

014400021

с. Полена

Кметство

с. Полена

014400022

с. Полето

Кметство

с. Полето

014400023

с. Ракитна

Кметство

с. Ракитна

014400024

с. Сенокос

Кметство

с. Сенокос

014400025

с. Черниче

Кметство

с. Черниче

014400026

с. Черниче

Спортен клуб - кметство

с. Черниче

КМЕТ: ......................................
/АП. АПОСТОЛОВ/