Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало НС 2017 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - Д.олно Осеново - СЕКЦИЯ № 013

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - Д.олно Осеново - СЕКЦИЯ № 013

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА СИМИТЛИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО Горно Осеново и Долно Осеново,          КМЕТСТВО Долно Осеново, СЕКЦИЯ № 013
адрес на избирателната секция: Сградата на Горското/с. Д.олно Осеново


----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АВРАМ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
АГНИЦА ТРЕНДАФИЛОВА КЛАНДОВА
АДРИАНА БИСЕРОВА ЗМИЯРОВА
АДРИАНА КРАСИМИРОВА СИНЯКОВА
АЙШЕ ИБРАИМОВА АЛИЛОВА
АЙШЕ ЮСАИНОВА БЕЛИЧАНОВА
АЛБЕНА АЛБЕНОВА ЦЕРОВСКА
АЛБЕНА АНТОНОВА КАНТУРОВА
АЛБЕНА БИСЕРОВА ЗМИЯРОВА
АЛБЕНА ЗАНКОВА ЗМИЯРОВА
АЛБЕНА КАМЕНОВА ЗМИЯРОВА
АЛБЕНА ОЛЕГОВА ГАБЕРОВА
АЛБЕНА РОСЕНОВА МУРЕВА
АЛБЕНА СЪБЕВА ГАБЕРОВА
АЛБЕРТО ЗДРАВКОВ БЕКЯРОВ
АЛДИН ШИШМАНОВ КАМЕНАРОВ
АЛДИН ЮРИЕВ БАТАЛОВ
АЛЕКСАНДРА ЦАНКОВА ТАХЧИЙСКА
АЛЕКСАНДЪР БИНКОВ СИНЯКОВ
АЛЕКСАНДЪР ДЕНИСЛАВОВ КРУШОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КЮРТОВ
АЛЕКСАНДЪР ЗАНКОВ ЧАУШЕВ
АЛИ ИБРАИМОВ МУСТАФОВ
АЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ЧОБАНОВА
АЛИПИ ЮЛИЯНОВ ЦЕРОВСКИ
АМИДЕ САЛИХОВА АРМУТЧИЕВА
АНАТОЛИ БИНКОВ СИНЯКОВ
АНАТОЛИЙ БИСЕРОВ СОКОЛОВ
АНАТОЛИЙ КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ
АНДРЕЙ СЪБЕВ КАНТУРОВ
АНДРЕЙ ЮЛИЕВ ГЪЛЪБОВ
АНЕЛИЯ АЛДИНОВА ЗЕХИРЕВА
АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА БЕКЯРОВА
АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА МУНГЬОВА
АНЕЛИЯ ЯСЕНОВА ЦЕРОВСКА
АННА ГЪЛЪБОВА КАМЕНАРОВА
АНТОАНЕТА АЛБЕНОВА ТАХЧИЙСКА
АНТОАНЕТА БОЙКОВА ТАХЧИЙСКА
АНТОАНЕТА ДАНИЕЛОВА ДЖАНОВА
АНТОАНЕТА КЪДРИНОВА КАМЕНОВА
АНТОАНЕТА ЮЛИЕВА ЧОБАНОВА
АНТОН АЛИПИЕВ ТАХЧИЙСКИ
АНТОН ДЕСИМИРОВ КРУШОВ
АНТОН ИВОВ КАМЕНОВ
АНТОН ИВОВ КРУШОВ
АНТОН РОСЕНОВ КЛАНДОВ
АНТОН САМУИЛОВ ТРЪНКОВ
АНТОН СЕРГЕЕВ СИНЯКОВ
АНТОН ЮЛИЕВ ЧОБАНОВ
АНТОН ЮРИЕВ КРЪНЧОВ
АСЕН СТОИЛОВ ПЕШОВ
АСЯ ВАРАДИНОВА СИНЯКОВА
АСЯ КАРДАМОВА ЯВОРОВА
АСЯ ОЛЕГОВА ЦЕРОВСКА
АТИДЖЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
БАЙРЕ ЕЛДЪЗОВА БАТАЛОВА
БЕЛАНА КУЗМАНОВА СИНЯКОВА
БЕНКА АЛБЕНОВА КАМЕНАРОВА
БЕНКА ВАКЛИНОВА ЗМИЯРОВА
БЕНКА ЗАНКОВА КАРААБОВА
БЕНКА РОСЕНОВА КЮРТОВА
БЕНКА ЯСЕНОВА КРЪНЧОВА
БИЛЯНА ГЪЛЪБОВА РАНЧЕВА
БИЛЯНА МАЛИНОВА ГАБЕРОВА
БИНКО ЕМИЛОВ СИНЯКОВ
БИСЕР ВАКЛИНОВ ДЖАНОВ
БИСЕР ИВОВ СИНЯКОВ
БИСЕР КАМЕНОВ СОКОЛОВ
БИСЕР ПЛАМЕНОВ ГЪЛЪБОВ
БИСЕР РОСЕНОВ ГЪЛЪБОВ
БИСЕР РОСЕНОВ ДЖАНОВ
БИСЕР РОСЕНОВ КАРААБОВ
БИСЕР РОСЕНОВ МУРЕВ
БОЙКО БИСЕРОВ ГЪЛЪБОВ
БОЙКО КРАСИМИРОВ ЗМИЯРОВ
БОЙКО ШИШМАНОВ ЮГОВ
БОРИСЛАВ АЛДИНОВ КАМЕНАРОВ
БОРИСЛАВ ИВОВ ГАБЕРОВ
БОРИСЛАВ ОЛЕГОВ КАМЕНОВ
БОРИСЛАВ ОЛЕГОВ ТАХЧИЙСКИ
БОРИСЛАВ РОСЕНОВ ЧОБАНОВ
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ СИНЯКОВ
БОРЯН ЯВОРОВ ШУПЛЬОВ
ВАЛЕНТИН ВЕЛИЗАРОВ ТАХЧИЙСКИ
ВАЛЕНТИН КАРАМФИЛОВ КЛАНДОВ
ВАЛЕНТИН РОСЕНОВ ЧОБАНОВ
ВАЛЕНТИНА БИСЕРОВА СОКОЛОВА
ВАЛЕНТИНА БОРЯНОВА ЧОБАНОВА
ВАЛЕНТИНА ДЕЛЧОВА КАНТУРОВА
ВАЛЕНТИНА ЕМИЛОВА КАНТУРОВА
ВАЛЕНТИНА ЗАНКОВА КЛАНДОВА
ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА ТРЪНКОВА
ВАЛЕНТИНА ОЛЕГОВА ЧОБАНОВА
ВАЛЕНТИНА ЮЛИЕВА КЮРТОВА
ВАЛЕНТИНА ЮЛИЯНОВА ГЪЛЪБОВА
ВАЛЕРИ ГЪЛЪБОВ ГАБЕРОВ
ВАЛЕРИ ЮЛИЕВ ЯВОРОВ
ВАЛЕРИЙ ОМУРТАКОВ СИНЯКОВ
ВАЛЯ КРАСИМИРОВА КЛАНДОВА
ВАНЯ НИКОЛАЕВА ГАБЕРОВА
ВАНЯ СЕРГЕЕВА ЧОБАНОВА
ВАСКО БИСЕРОВ МУРЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ЮРИЕВ ЗМИЯРОВ
ВЕРГИНИЯ БИСЕРОВА СИНЯКОВА
ВЕСЕЛИН ГОРАНОВ КЮРТОВ
ВЕСЕЛИН ЕФТИМОВ АНАСТАСОВ
ВИКТОРИЯ ЮРИЕВА КАНТУРОВА
ВИОЛЕТА АЛЕКСЕЕВА ТРЪНКОВА
ВИОЛЕТА ЗДРАВКОВА ГАБЕРОВА
ВИОЛЕТА ЮЛИЕВА КАМЕНОВА
ВИОЛЕТА ЮЛИЕВА МУРЕВА
ВИШНА СЛАВЕВА КАМЕНОВА
ВЛАДИМИР КАМЕНОВ ВЪГЛЕНОВ
ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ КЮРТОВ
ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ЧАУШЕВ
ВЛАДИСЛАВ АНТОНОВ ЧОБАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ГЪЛЪБОВ КАМЕНАРОВ
ВЛАДИСЛАВ МИЛАНОВ ЧАВДАРОВ
ВЛАДКО ЮЛИЕВ ПЛЯКОВ
ГАЛЯ АЛДИНОВА КРУШОВА
ГАЛЯ БИНКОВА МУЛИЩАРОВА
ГАЛЯ ДЕСИМИРОВА КАРААБОВА
ГАЛЯ ОЛЕГОВА ЧАВДАРОВА
ГЕОРГИ БИСЕРОВ ДЖАНОВ
ГЕРГАНА ЗАНКОВА СИНЯКОВА
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА ЧАУШЕВА
ГЕРГАНА ЮЛИАНОВА ДЖАНОВА
ГЪЛЪБ КАРАМФИЛОВ ЯВОРОВ
ГЪЛЪБ СРЕБРЕНОВ ГАБЕРОВ
ГЪЛЪБ СЪБЕВ ЧОБАНОВ
ГЪЛЪБ ЯСЕНОВ ТРЪНКОВ
ДАНАИЛ ЮЛИЕВ ГЪЛЪБОВ
ДАНИЕЛА АЛДИНОВА ЦЕРОВСКА
ДАНИЕЛА ИВОВА ТРЪНКОВА
ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА БАТАЛОВА
ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА КРУШОВА
ДЕНИСЛАВ ИВОВ КРУШОВ
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСЕЕВА ЧОБАНОВА
ДЕСИСЛАВА ЗАНКОВА ВЪГЛЕНОВА
ДЕТЕЛИНА КАМЕНОВА ЧАУШЕВА
ДЖЕМАЛ ИСУФ АРМУТЧИ
ДИАНА АНГЕЛОВА ОГНЯНОВА
ДИАНА РОСЕНОВА КЛАНДОВА
ДИМИТРИНА БИСЕРОВА ГРОШАРОВА
ДИМИТРИНА ВЕЛИЗАРОВА СИНЯКОВА
ДИМИТРИНА ЗДРАВКОВА КРЪНЧОВА
ДИМИТРИНА СЪБЕВА ВЪГЛЕНОВА
ДИМИТЪР РОСЕНОВ КЛАНДОВ
ДЪБКА БЕЛЧОВА ЧОБАНОВА
ЕВГЕНИ ПЛАМЕНОВ АРАБАДЖИЕВ
ЕВГЕНИ ЮЛИЯНОВ ЦЕРОВСКИ
ЕВДОКИЯ БЕЛЧОВА КЮРТОВА
ЕВЕЛИНА АНТОНОВА КРЪНЧОВА
ЕВЕЛИНА АНТОНОВА ТРЪНКОВА
ЕЛЕНА АЛБЕРТОВА АРАБАДЖИЕВА
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА МИТЕВА
ЕЛИ КРАСИМИРОВА КЮРТОВА
ЕМАНОЕЛА ЮЛИЯНОВА ЦЕРОВСКА
ЕМИЛ ГОРАНОВ КЮРТОВ
ЕМИЛ СВЕТЛОЗАРОВ ТАХЧИЙСКИ
ЕМИЛ ЮРИЕВ КРЪНЧОВ
ЕМИЛИЯ ИВОВА ШУПЛЬОВА
ЕМИЛИЯ ЙОСИФОВА ДЖАНОВА
ЕМИЛИЯ КАМЕНОВА КЮРТОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА КЛАНДОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ГРОШАРОВА
ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА ДЖАНОВА
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ГЪЛЪБОВА
ЕМИЛИЯ ЮЛИЕВА АРАБАДЖИЕВА
ЕМИЛИЯ ЮЛИЕВА ЗМИЯРОВА
ЕМИЛИЯ ЯВОРОВА ТАХЧИЙСКА
ЕМИНЕ ЗАИМОВА БЕЛЮНСКА
ЕМИНЕ ОСМАНОВА БЕЛИЧАНОВА
ЗАНКО ЮЛИЕВ СИНЯКОВ
ЗАХАРИ КАРАМФИЛОВ ЗМИЯРОВ
ЗВЕЗДАН ЗВЕЗДАНОВ ЗМИЯРОВ
ЗВЕЗДИЦА ЕФРЕМОВА СИНЯКОВА
ЗВЕЗДИЦА КУБРАТОВА ЧОБАНОВА
ЗДРАВКО АНТОНОВ ЧОБАНОВ
ЗДРАВКО ЗАНКОВ КАНТУРОВ
ЗДРАВКО НАУМОВ БЕКЯРОВ
ЗЛАТИЦА ЕФРЕМОВА КРЪНЧОВА
ЗЛАТКА ЯВОРОВА ТРЪНКОВА
ИВА КРАСИМИРОВА КЮРТОВА
ИВАЙЛО АНТОНОВ КРУШОВ
ИВАЙЛО ГЪЛЪБОВ ТРЪНКОВ
ИВАЙЛО СЪБИНОВ ЗМИЯРОВ
ИВАН ГЪЛЪБОВ ЮРУКОВ
ИВО СОКОЛОВ ГАБЕРОВ
ИЛИАНА ЗАНКОВА ЗМИЯРОВА
ИЛИАНА ЗАНКОВА ТАХЧИЙСКА
ИЛИАНА СТОЯНОВА СИНЯКОВА
ИЛИАНА СЪБЕВА ЧОБАНОВА
ИЛИНКА БЛАГОВА ЯНЕВА
ИЛИЯН АНТОНОВ КРУШОВ
ИЛИЯН ЕВГЕНИЕВ ЦЕРОВСКИ
ИЛИЯН ЗДРАВКОВ КАНТУРОВ
ИЛИЯН ЮРИЕВ ЗМИЯРОВ
ИЛИЯНА ЕМИЛОВА СИНЯКОВА
ИЛКО ЗАНКОВ ЧОБАНОВ
ИНА РОСЕНОВА КЮРТОВА
ИРИНА ЮЛИЯНОВА ЦЕРОВСКА
КАДИФКА ВАРАДИНОВА КЛАНДОВА
КАЛИН ЮРИЕВ БАТАЛОВ
КАЛИНА ЗАНКОВА СИНЯКОВА
КАМЕН ЮЛИЕВ СИНЯКОВ
КАПКА АЛДИНОВА ЧОБАНОВА
КАПКА ВАКЛИНОВА ТАХЧИЙСКА
КАПКА ГЪЛЪБОВА ЗМИЯРОВА
КАПКА РОСЕНОВА ЧОБАНОВА
КАРАМФИЛ РУСЕВ КЛАНДОВ
КАРДАМ АЛИПИЕВ КЮРТОВ
КАРДАМ ИВОВ ТУПАВИЧАРСКИ
КАТЯ АНГЕЛОВА ЗМИЯРОВА
КАТЯ КАМЕНОВА ГАБЕРОВА
КОПРИНКА АЛЕКСЕЕВА ТАХЧИЙСКА
КОПРИНКА БИСЕРОВА КРУШОВА
КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ ГАБЕРОВ
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ ЯВОРОВ
КРАСИМИР ИВОВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР КАРАМФИЛОВ ЗМИЯРОВ
КРАСИМИР КАРДАМОВ КЮРТОВ
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КЮРТОВ
КРАСИМИР РУМЕНОВ ЧАУШЕВ
КРАСИМИР СЪБЕВ ВЪГЛЕНОВ
КРАСИМИР ЮЛИЕВ ГЪЛЪБОВ
КРАСИМИР ЮЛИЕВ МУНГЬОВ
КРАСИМИР ЮРИЕВ КЮРТОВ
КРАСИМИР ЯСЕНОВ ЦЕРОВСКИ
КРАСИМИРА БИСЕРОВА ЦЕРОВСКА
КРАСИМИРА РУМЕНОВА КАНТУРОВА
КРИСТИЯН АНТОНОВ КРУШОВ
КРИСТИЯН ЗВЕЗДАНОВ ЗМИЯРОВ
КЪДРИН ЮЛИЕВ КРУШОВ
КЯМИЛ РАСИМ ЕХЛИМАН
ЛЪЧЕЗАР БИСЕРОВ ГАНДРИН
ЛЪЧЕЗАР СЕРГЕЕВ ЧОБАНОВ
ЛЪЧЕЗАР ЮЛИЕВ ЦЕРОВСКИ
ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВА ЧОБАНОВА
МАГДАЛЕНА ЗДРАВКОВА ЮГОВА
МАГДАЛЕНА ЮЛИЕВА СИНЯКОВА
МАНКА СЪБЕВА ТРЪНКОВА
МАНКА ЯВОРОВА КЮРТОВА
МАРГАРИТА КАРДАМОВА ЧОБАНОВА
МАРИАНА КАЛИНОВА КРЪНЧОВА
МАРИАНА СЕРГЕЕВА СИНЯКОВА
МАРИО КАМЕНОВ СИНЯКОВ
МАРИО СЪБЕВ КЛАНДОВ
МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ТУПАВИЧАРСКА
МАРИЯ ЮРИЕВА ДЖАНОВА
МАРИЯНА ЗАНКОВА ЮГОВА
МАРИЯНА КРАСИМИРОВА ВЪГЛЕНОВА
МАРИЯНА РОСЕНОВА ДЖАНОВА
МАРИЯНА СЕРГЕЕВА КАМЕНОВА
МАЯ ЗАНКОВА КАРААБОВА
МАЯ ИВОВА ЧОБАНОВА
МЕНКА БЕЛЧОВА ТРЪНКОВА
МЕНКА ЕМИЛЯНОВА КРУШОВА
МЕНКА ЙОСИФОВА БАТАЛОВА
МЕНКА СОКОЛОВА КАМЕНОВА
МИГЛЕНА СЕРГЕЕВА ГАНДРИНА
МИЛАН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
МИЛЕН КАМЕНОВ ВЪГЛЕНОВ
МИТКО РОСЕНОВ ДЖАНОВ
МЛАДЕН ЧАВДАРОВ БЕКЯРОВ
МОНИКА СЪБЕВА ЗМИЯРОВА
МУНЕВЕРА ИСУФОВА КАМЕНАРОВА
МУСТАФА РЕДЖЕПОВ БЕЛИЧАНОВ
НЕЛИ АСЕНОВА ДЖАНОВА
НЕЛИ ЗАНКОВА МУРЕВА
НИКОЛАЙ АНТОНОВ ЧОБАНОВ
НИКОЛАЙ БИСЕРОВ СИНЯКОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИЗАРОВ ТАХЧИЙСКИ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ КЮРТОВ
НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ ЗМИЯРОВ
НИКОЛАЙ КАМЕНОВ СИНЯКОВ
НИКОЛАЙ КАРДАМОВ ТУПАВИЧАРСКИ
НИКОЛАЙ РОСЕНОВ ГАБЕРОВ
НИКОЛАЙ СЪБЕВ ЗМИЯРОВ
НИКОЛАЙ СЪБЕВ ЧОБАНОВ
НИКОЛАЙ ЮЛИЕВ ЗЕХИРЕВ
НИКОЛАЙ ЮРИЕВ КАРААБОВ
НИКОЛАЙ ЮРИЕВ ЧОБАНОВ
ОГНЯН ГЪЛЪБОВ ТРЪНКОВ
ОЛЕГ ЗАНКОВ ЧОБАНОВ
ОЛЕГ КАМЕНОВ КАМЕНОВ
ПЕТЪР ОЛЕГОВ ЧОБАНОВ
ПЕТЪР ЮЛИЕВ ЧОБАНОВ
ПЛАМЕН БИСЕРОВ АРАБАДЖИЕВ
ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ КРЪНЧОВ
ПЛАМЕН РОСЕНОВ ГЪЛЪБОВ
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ СИНЯКОВ
РАДОСЛАВ АНТОНОВ ТРЪНКОВ
РАДОСЛАВ ЗАНКОВ ЧАУШЕВ
РАДОСЛАВ КАЛИНОВ БАТАЛОВ
РАДОСЛАВ ЛЮДМИЛОВ КРУШОВ
РАДОСЛАВ СЕРГЕЕВ СИНЯКОВ
РАДОСЛАВ ЦАНКОВ КАНТУРОВ
РАДОСЛАВА БОЙКОВА ДЖАНОВА
РАДОСТИНА СЕРГЕЕВА ГАНДРИНА
РАДОСТИНА ЧАВДАРОВА РОБОВА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ГАБЕРОВ
РОСЕН ДАНКОВ ДЖАНОВ
РОСЕН КУБРАТОВ ТРЪНКОВ
РОСЕН МИТКОВ ДЖАНОВ
РОСЕН РУСЕВ КЛАНДОВ
РОСЕН СЪБЕВ ЧОБАНОВ
РОСИЦА АЛДИНОВА КЮРТОВА
РОСИЦА ЗВЕЗДАНОВА ЧОБАНОВА
РОСИЦА МАРТИНОВА СОКОЛОВА
РОСИЦА ЧАВДАРОВА СИНЯКОВА
РОСИЦА ШИШМАНОВА ЧАУШЕВА
РУЖА МИЛКОВА ГАБЕРОВА
РУМЕН АЛДИНОВ БАТАЛОВ
РУМЕН ЗАХАРИЕВ ЗМИЯРОВ
РУМЕН КАМЕНОВ ЧАУШЕВ
РУМЕН ОЛЕГОВ ТАХЧИЙСКИ
РУМЕН ЦАНКОВ КАНТУРОВ
РУМЕН ЮЛИЕВ ЧОБАНОВ
САЛИЕ ИБРАИМОВА СИНЯКОВА
САЛИХ АХМЕДОВ КАРААБОВ
САЛИХ ЕЛДЪЗОВ КАМЕНАРОВ
САЛИХ ЮСЕИНОВ ИБРАИМОВ
СВЕТЛОЗАР АЛИПИЕВ ТАХЧИЙСКИ
СВЕТОСЛАВ КАРДАМОВ СИНЯКОВ
СЕРГЕЙ СЪБЕВ СИНЯКОВ
СЕРГЕЙ ЯВОРОВ СИНЯКОВ
СИЛВИЯ ЕВГЕНИЕВА АРАБАДЖИЕВА
СИЛВИЯ ЕВГЕНИЕВА ЧОБАНОВА
СИЛВИЯ ЗДРАВКОВА БЕКЯРОВА
СИЛВИЯ КАМЕНОВА ПЛЯКОВА
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ИВОВА
СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА СИНЯКОВА
СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА ТРЪНКОВА
СИЛВИЯ ЮРИЕВА КАМЕНАРОВА
СМИЛЕН БОЖКОВ ЦЕРОВСКИ
СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА КАНТУРОВА
СНЕЖАНА АНТОНОВА ТРЪНКОВА
СНЕЖАНА КАМЕНОВА СИНЯКОВА
СНЕЖАНА МАЛИНОВА КРУШОВА
СНЕЖАНА ЮЛИЯНОВА ЗМИЯРОВА
СНЕЖАНА ЮРИЕВА ГЪЛЪБОВА
СОНЯ КАРДАМОВА ТАХЧИЙСКА
СОНЯ СЕРГЕЕВА ЗМИЯРОВА
СОНЯ ЯВОРОВА СИНЯКОВА
СОНЯ ЯСЕНОВА ЧОБАНОВА
СПАСУНА ВАСЕВА МИТЕВА
СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВ КЮРТОВ
СТАНКО НАЙДЕНОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН БИСЕРОВ ДЖАНОВ
СТЕФАН ЕМИЛОВ СИНЯКОВ
СТЕФАН ОМУРТАКОВ СИНЯКОВ
СЪБИ ГЪЛЪБОВ ВЪГЛЕНОВ
СЪБИ ДЕЛЧОВ КАНТУРОВ
СЪБИ КАРАМФИЛОВ ЗМИЯРОВ
СЪЛЗА АЛБЕНОВА ТРЪНКОВА
СЪЛЗА ЗВЕЗДАНОВА ЗМИЯРОВА
СЪЛЗА КРЕМЕНОВА ЗМИЯРОВА
СЪЛЗА СЪБЕВА ВЪГЛЕНОВА
СЪЛЗИЦА АЛБЕРТОВА ТУПАВИЧАРСКА
СЪЛЗИЦА АЛДИНОВА ЧОБАНОВА
СЪЛЗИЦА ЗАНКОВА ЮГОВА
СЪЛЗИЦА ШИШМАНОВА ЮГОВА
СЪЛЗИЦА ЯВОРОВА ДЖАНОВА
ТАНЯ МАЛИНОВА СОКОЛОВА
ТАНЯ РОСЕНОВА ТАХЧИЙСКА
ТАНЯ ЮРИЕВА ЧАВДАРОВА
ТЕМЕНУЖКА ЗАНКОВА КЛАНДОВА
ТЕМЕНУЖКА РУМЕНОВА ЦЕРОВСКА
ТЕНА ЗАНКОВА ВЪГЛЕНОВА
ТЕНА СИРАКОВА ЧОБАНОВА
ТЕНКА АЛДИНОВА КАНТУРОВА
ТЕНКА ЙОСИФОВА КЮРТОВА
ФАТИМЕ ОСМАНОВА АЛИОВА
ФАТИМЕ РЕДЖЕПОВА ЦЕРОВСКА
ФАТМА ШЕЙДУЛОВА ЧАУШЕВА
ФИДАНКА ЕМИЛОВА СИНЯКОВА
ФИДАНКА СРЕБРЕНОВА ГАБЕРОВА
ФИЛИП ИЛКОВ ЧОБАНОВ
ФИЛИП СЪБЕВ ЗМИЯРОВ
ХРИСТИНА АЛБЕНОВА МУРЕВА
ХРИСТИНА СЪБЕВА СИНЯКОВА
ХРИСТИНА ЮЛИЕВА КАРААБОВА
ЦАНКО ДЕЛЧОВ КАНТУРОВ
ЦАНКО ЗАНКОВ ДЖАНОВ
ЦАНКО ЗАНКОВ КАНТУРОВ
ЦВЕТА ВЕЛИНОВА КЮРТОВА
ШЕРИФЕ МЕХМЕДОВА БЕКЯРОВА
ШЕРИФЕ РЕДЖЕПОВА ПЛЯКОВА
ЮЛИЙ АЛИПИЕВ ТАХЧИЙСКИ
ЮЛИЙ ВИТАНОВ МУНГЬОВ
ЮЛИЙ ИВОВ СИНЯКОВ
ЮЛИЙ ЙОСИФОВ ЗМИЯРОВ
ЮЛИЙ КАМЕНОВ ПЛЯКОВ
ЮЛИЙ КАРДАМОВ ЗЕХИРЕВ
ЮЛИЙ ЧАВДАРОВ ЧОБАНОВ
ЮЛИЙ ЯСЕНОВ ЦЕРОВСКИ
ЮЛИЯ ДЕЛЧОВА ЧОБАНОВА
ЮЛИЯН АЛИПИЕВ ЦЕРОВСКИ
ЮЛИЯН БОЖКОВ ЦЕРОВСКИ
ЮЛИЯН ЗАНКОВ СИНЯКОВ
ЮЛИЯН ЮЛИЕВ ТАХЧИЙСКИ
ЮРИЙ ЙОСИФОВ КРЪНЧОВ
ЮРИЙ СОКОЛОВ КАРААБОВ
ЮРИЙ СЪБЕВ ЗМИЯРОВ
ЮРИЙ СЪБЕВ ЧОБАНОВ
ЮРИЙ ЧАВДАРОВ ЧОБАНОВ
ЯНКО НИКОЛАЕВ ЧОБАНОВ
ЯСЕН АЛЦЕКОВ ЧОБАНОВ
ЯСЕН ГЪЛЪБОВ ВЪГЛЕНОВ
ЯСЕН ЯСЕНОВ ЦЕРОВСКИ


Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........