Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало НС 2017 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - Симитли - СЕКЦИЯ № 003

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - Симитли - СЕКЦИЯ № 003

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА СИМИТЛИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО СИМИТЛИ,СЕКЦИЯ № 003
адрес на избирателната секция: Общински пазар “Клуб на инвалида”/“Г. Димитров” № 43


----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АВГУСТИНА СПАСОВА ЯНЕВА
АВРАМ ГЕНЧОВ ГЪЛЪБОВ
АЛБЕНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
АЛБЕНА ЙОРДАНОВА КОСОВА
АЛЕКСАНДАР  НИКОЛОВСКИ
АЛЕКСАНДРА ВИДИНОВА КОСТАДИНОВА
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА БАЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВАКАНИН
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ФИЛАТОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БАЛАБАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВСКИ
АНА ЙОЗОВА РЪЛЕВА
АНГЕЛ БОЙКОВ АЛЕКСИЕВ
АНГЕЛ ДАВИДКОВ БАЧЕВ
АНГЕЛ КИРИЛОВ МОРАЛИЕВ
АНГЕЛ ХАЧИКОВ АСТАДУРОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ КОСТЕВ
АНГЕЛИНА ЛИЛЯНОВА РЪЛЕВА
АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
АНДОН ИВАНОВ ДОРЛЮМСКИ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА МОРАЛИЕВА
АНЕТА МАРИНОВА ДИМАНАЧКА
АНКА ХРИСТОВА КАРАДАЧКА
АНКА ЮРИЕВА ДИМИТРОВА-ХАМЗАЙ
АНТОАНЕТА КИРИЛОВА БАЧЕВА
АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА ЯНЕВА
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
АНТОАНЕТА СЕРАФИМОВА ТРЕНДАФИЛОВА
АНТОН АНГЕЛОВ БАЧЕВ
АНТОН ГЕНЧОВ ГЪЛЪБОВ
АНТОН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
АНТОН ИВАНОВ МИЦОВ
АНТОН РУМЕНОВ АНДОНОВ
АНТОН СПАСОВ БАЧЕВ
АНТОН ЯНЕВ БАЧЕВ
АНТОНИО КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ
АНТОНИЯ ИВАНОВА СТАМЕНОВА
АПОСТОЛ СТЕФАНОВ АПОСТОЛОВ
АРСЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
АРСЕНИЙ СВЕТОЗАРОВ ГОНЕВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
АСЕН ИЛИЕВ МАТАРОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ ВАКАДИНОВ
АСЕН РУМЕНОВ ТОПУЗОВ
АСЕН САНДЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ
АСЕН СПАСОВ МИЦОВ
АСЕН ХРИСТОВ ТОПУЗОВ
АТАНАС ЮРИЕВ СИМЕОНОВ
БЕНКА АРГИРОВА АЙКОВА
БИЛЯНА АТАНАСОВА БАМБОВА
БИЛЯНА ИЛИЕВА АТАНАСОВСКА
БИЛЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
БИСЕР ПАВЛОВ МИХАЙЛОВ
БЛАГОЙ АНГЕЛОВ АЙКОВ
БЛАГОЙ ВАЛЕНТИНОВ КЬОСЕВ
БЛАГОЙ ЙОНЧЕВ ЙОНЧЕВ
БОГИНЯ ЙОРДАНОВА МЕХАНДЖИЙСКА
БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
БОЖИДАР СТЕФАНОВ КАРАДАЧКИ
БОЖКО ЙОРДАНОВ ФИЛАТОВ
БОЙКА ЙОРДАНОВА РЪЛЕВА
БОЙКА ЙОРДАНОВА ФИЛИПОВА
БОЙКО БОРИСОВ КОРДЕВ
БОРИС АСПАРУХОВ ИВАНОВ
БОРИС БОЯНОВ КОРДЕВ
БОРИС КАЛОЯНОВ ВАКАНИН
БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ ДАФКОВ
БОРИСЛАВ СЛАВЧОВ ЗЛАТАНОВ
БОРИСЛАВА БОРИСОВА ГИЗДОВА
БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
БОРИСЛАВА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
БОРЯН КИРИЛОВ КАРАДАЧКИ
БОРЯН СТАНКОВ КАРАДАЧКИ
БОРЯНА КОСТАДИНОВА МОРАЛИЕВА
БОЯН ЙОРДАНОВ МАЛАМОВ
БОЯН ЙОРДАНОВ МАЛАМОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ШАЛДЕВ
ВАЛЕНТИН МИТКОВ БАЧЕВ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ВАНЯ НИКОЛИНОВА НИКИФОРОВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БАЧЕВ
ВАСИЛ ЗАНКОВ ЧАПКЪНСКИ
ВАСИЛ ИЛИЕВ РАШКОВ
ВАСИЛ КРУМОВ РЪЛЕВ
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
ВАСИЛ ПАВЛОВ СТОИЛОВ
ВАСИЛ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ФИЛИПОВ ПАМУКЛИЙСКИ
ВАСИЛКА ГАНЧОВА КАПИТАНСКА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
ВАСИЛКА ДРАГАНОВА ВАКАНИНА
ВАСИЛКА ИВАНОВА ДАФКОВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ГРОЗДАНОВА
ВЕЛИКА ГРОЗДАНОВА ПОПГАВРИЛОВА
ВЕЛИКА МИТЕВА КОВАЧЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ФИЛАТОВА
ВЕНЕЛИНА СТОЯНОВА ВЛАДОВА
ВЕНЕРА ГЕРАСИМОВА БАЛАБАНОВА
ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА МИТРЕВА
ВЕНКО ДИМИТРОВ АНДОНОВ
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ КАПИТАНСКИ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ КЬОСЕВ
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЯНЕВ
ВЕНЧО ВЛАДИМИРОВ СТАНКОВ
ВЕРГИНКА КРУМОВА ВАКАДИНОВА
ВЕРКА АНДОНОВА МАЛАМОВА
ВЕРКА ЙОРДАНОВА КАЧУЛСКА
ВЕРКА ЙОСИФОВА БАЧЕВА
ВЕРКА СТЕФАНОВА КАПИСЪЗОВА
ВЕРКА СТОЙЧОВА СТАНКОВА
ВЕРКА ХРИСТОВА КРАСТОВСКА
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА
ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА БАЧЕВСКА
ВЕСЕЛА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
ВЕСЕЛИН АСПАРУХОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ДИМАНАЧКИ
ВЕСЕЛИНКА ВЕЛИЧКОВА ЗЛАТАНОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ВЕСКА ДИНЕВА МАЛАМОВА
ВЕСКА СТОЙЧЕВА ФИЛАТОВА
ВИКТОР НИКОЛОВ ТУПАРОВ
ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА САНДЕВА
ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА ТОПУЗОВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ФИЛАТОВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ГИЗДОВА
ВИОЛЕТА ПЕНКОВА ВОДЕНИЧАРСКА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА СТОИЛОВА
ВЛАДИМИР ЗАНКОВ ЧАПКЪНСКИ
ВЛАДИМИР САНДЕВ СТАНКОВ
ВЛАДИСЛАВ ДРАГОМИРОВ МАРИНСКИ
ВОЛЕН ПЕТРОВ ВЛЪЧКОВ
ГАЛИНА СПАСОВА ДРАГАНЧЕВА
ГАЛЛА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
ГЕНЧО АВРАМОВ ГЪЛЪБОВ
ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
ГЕОРГИ АНТОНОВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ГЕОРГИ АСПАРУХОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВАНЧЕВ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ СТОЙКОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МАЛАМОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОПОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ШАЛДЕВ
ГЕОРГИ КРУМОВ КЬОСЕВ
ГЕОРГИ КРУМОВ МУЛЯЧКИ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ДРАГАНЧЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ СТАНКОВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ БАЧЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ КОСТЕВ
ГЕОРГИ СТОИЛОВ КОСТЕВ
ГЕОРГИ СТОЙЧОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГРОЗДАНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕТРИНЧЕВ
ГЕОРГИ ЯНЕВ МИЛЧЕВ
ГЕОРГИ ЯНКОВ ЯНЕВ
ГЕРАСИМ СТОЙКОВ ТРОСКОВ
ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА
ГЕРГАНА ГЕНЧОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА МИТКОВА АТАНАСОВА
ГОРИЦА ЛЮБЕНОВА СТОЯНОВА
ГРИГОР СТОЯНОВ БАЧЕВ
ГРОЗДЕНА АНГЕЛОВА МОРАЛИЕВА
ГРОЗДЕНА ВАСИЛЕВА ГИЗДОВА
ГРОЗДЕНА ЙОРДАНОВА БАЧЕВА
ГЪЛЪБ БЛАГОЕВ АЙКОВ
ГЪЛЪБИНА НИКОЛОВА АЙКОВА
ГЪЛЪБИНА СТОИМЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
ДАВИД АНГЕЛОВ БАЧЕВ
ДАВИДКО СОТИРОВ БОЯНСКИ
ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА МАРИНСКА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА БАЧЕВА
ДАРИНКА БОРИСОВА ПЕТЛИЧКА
ДАФИНКА КОСТАДИНОВА ГОНЕВА
ДЕНИС ВАСИЛЕВ ЧАПКЪНСКИ
ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА ЗЛАТАНОВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА КОСТЕВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА КОСТОВА
ДЕСИСЛАВА СПАСОВА ДРАГАНЧЕВА
ДИАНА ЯНКОВА РЪЗАКОВА
ДИМИТРИНА АСЕНОВА БАЧЕВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ПАМУКЛИЙСКА
ДИМИТРИНА КИРИЛОВА ФИЛИПОВА
ДИМИТРИНА ЛЮБЧОВА ЙОНЧЕВА
ДИМИТРИНА САНДЕВА ПОПГАВРИЛОВА
ДИМИТРИНА СЛАВЕВА АНДОНОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БИЖЕВ
ДИМИТЪР АНДОНОВ МАЛЯЧКИ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЙОНЧЕВ
ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ
ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ АТАНАСОВСКИ
ДИМИТЪР СЛАВЧОВ ЗЛАТАНОВ
ДОБРИНА КРУМОВА МИХАЙЛОВА
ДОБРИНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
ДОНКА САНДЕВА ТОПОВА
ДРАГАН СТОИЦОВ ПИЛЕВ
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ МАРИНСКИ
ЕВГЕНИ АСЕНОВ ВАКАДИНОВ
ЕВГЕНИ БОРИСОВ ВАКАНИН
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ
ЕВГЕНИ ЛЮБЕНОВ БАЧЕВ
ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ КАЧУЛСКИ
ЕВГЕНИЙ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСОВА
ЕВГЕНИЯ САШОВА ВОДЕНИЧАРСКА
ЕВДА СТОЙЧОВА ДОРЛЮМСКА
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА БАМБОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА КАЙТАЗОВА-ХРИСТОВА
ЕЛЕНА СТРАХИЛОВА АНДОНОВА
ЕЛЕОНОРА САНДЕВА КОСТЕВА
ЕЛИ ИВАНОВА СТАМЕНОВА
ЕЛИНА МОМЧИЛОВА ПИРНАРЕВА
ЕЛИСАВЕТА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛИСАВЕТА ЦВЕТАНОВА БАЧЕВА
ЕЛИЦА ГЕНЧОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛКА ПЕТРОВА КОСТЕВА
ЕМИЛ АСЕНОВ МАТАРОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ПЕЛТЕШКИ
ЕМИЛ СИМЕОНОВ РАШКОВ
ЕМИЛ СТАНОЕВ КОСТОВ
ЕМИЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕРМАНОВА
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА АНАСТАСОВА
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА МИЛЧЕВА
ЖАНЕТ ИЛИЕВА ЧЕРВЕНКОВА
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА РЪЛЕВА
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ТРОСКОВА
ЖИВКО ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
ЖИВКО КИРИЛОВ УЗУНОВ
ЗАНКО ЛАЗАРОВ ПОПГАВРИЛОВ
ЗДРАВКА КРУМОВА ИВАНОВА
ЗДРАВКА ЛЮБЕНОВА ГЪЛЪБОВА
ЗДРАВКА СТОИЛОВА БАЧЕВА
ЗДРАВКА СТОИЦОВА БАЧЕВА
ЗДРАВКА ХРИСТОВА МИЦОВА
ЗЛАТКО АЛЕКСАНДРОВ ЧУЧУКОВ
ЗЛАТКО СТОИЛОВ МАСЛЕНКОВ
ЗОРА СТЕФАНОВА ТЕРЗИЙСКА
ЗОРКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-ДОРЛЮМСКА
ИВАЙЛА БЛАГОЕВА ГЪЛЪБОВА
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО ВЕНКОВ АНДОНОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ИВАЙЛО КИРИЛОВ ГИЗДОВ
ИВАН БЛАГОЕВ СТОЯНОВ
ИВАН БОРИСОВ ЧЕРВЕНКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ИВАН ГЕРАСИМОВ СТОЙКОВ
ИВАН КИРИЛОВ СТАМЕНОВ
ИВАН КРУМОВ РЪЛЕВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ КОВАЧЕВ
ИВАН МИРОСЛАВОВ РЪЛЕВ
ИВАН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
ИВАН СТОИЛОВ КОСТЕВ
ИВАН СТОЙЧОВ БАЛАБАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ПИРНАРЕВ
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЧАПКЪНСКА
ИВАНКА ИВАНОВА КАЧЕВА
ИВО БОРИСОВ САНДЕВ
ИЛИАН АСЕНОВ КАПИТАНСКИ
ИЛИАНА ЯНЕВА БАЧЕВА
ИЛИНКА ЙОРДАНОВА КАПИТАНСКА
ИЛИНКА ЙОРДАНОВА СТОИМЕНОВА
ИЛИЯ БОРИСОВ СТАМБОЛИЙСКИ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
ИЛИЯ КЛИМЕНТОВ АЦЕВ
ИЛИЯН НИКОЛЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА БАЧЕВА
ИЛИЯНА ИВАНОВА ШАЛДЕВА
ИРИНКА ПЕЙЧЕВА ШАЛДЕВА
ЙОНЧО БЛАГОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН БОЖКОВ ФИЛАТОВ
ЙОРДАН БОЯНОВ МАЛАМОВ
ЙОРДАН СЛАВЕВ ГИЗДОВ
ЙОРДАН СЛАВЕВ СТАНКОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ РАШКОВ
ЙОРДАН ФИЛИПОВ РЪЛЕВ
ЙОРДАНА АНГЕЛОВА АСТАДУРОВА
ЙОРДАНА СТОЙЧЕВА КОСТЕВА
ЙОРДАНКА АСЕНОВА АЦЕВА
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ПАМУКЛИЙСКА
ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ДЖАФЕРСКА
ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА КЬОСЕВА
ЙОРДАНКА СЛАВЕВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАНКА СМИЛЕНОВА ЗЛАТАНОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
КАДИФКА ЛАЗАРОВА ГАВРИЛОВА
КАДИФКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
КАЛИН ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ
КАНТЕЛЕНА СТОЙЧОВА ГИНИНСКА
КАРАМФИЛА КИРИЛОВА ЗЛАТАНОВА
КАТИНА АТАНАСОВА БАЧЕВА
КАТЯ СЛАВЕВА КОСТОВА-ВАКАНИНА
КАТЯ СПИРИДОНОВА ГАВРИЛОВА
КАТЯ ХРИСТОВА БАЧЕВА
КИРИЛ БОРИСОВ ГИЗДОВ
КИРИЛ БОРЯНОВ КАРАДАЧКИ
КИРИЛ ВАСИЛЕВ ПАМУКЛИЙСКИ
КИРИЛ МИТКОВ ЯНЕВ
КИРИЛ СТАНКЕВ ДАВИДКОВ
КИРИЛ СТОЙНЕВ МОРАЛИЕВ
КИРИЛКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
КОНСТАНТИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВСКА
КОСТАДИН АРСЕНИЕВ СВЕТОЗАРОВ
КОСТАДИНКА СТОИМИРОВА АТАНАСОВА
КРАСИМИР БОЖКОВ ФИЛАТОВ
КРАСИМИР БОРИСОВ ЧЕРЕШАРОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВАКАНИН
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ БАЧЕВ
КРАСИМИР ПАВЛОВ МИХАЙЛОВ
КРАСИМИР СИМЕОНОВ БАЧЕВ
КРАСИМИР СИМЕОНОВ ТЕРЗИЙСКИ
КРАСИМИР СТОЯНОВ БАЧЕВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ БАМБОВ
КРИСТИНА ИВАНОВА МИШЕВА
КРИСТИНА ХРИСТОВА ТУПАРОВА
КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
КРИСТИЯН ИВАНОВ КОВАЧЕВ
КРИСТИЯН ОГНЯНОВ АЛЕКСОВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ
ЛАЗАР АЛЕКСАНДРОВ МИШЕВ
ЛАЗАР ЗАНКОВ ПОПГАВРИЛОВ
ЛЕФТЕРИНА ИЛИЕВА ГИЗДОВА
ЛИДИЯ ИЛИЕВА ХАДЖИЕВА
ЛИДИЯ ПЕТРОВА ПАМУКЛИЙСКА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДАФКОВА
ЛИЛИЯ СЛАВЧОВА ЧЕРВЕНКОВА
ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ПИРНАРЕВА
ЛИЛЯНА АНДРЕЕВА БАЧЕВА
ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА КЬОСЕВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА БИЖЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ПИРНАРЕВА
ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ЧОБАНОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА КОСТЕВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
ЛИЛЯНА СТОИЛОВА МУЛЯЧКА
ЛОЗАН ВАСИЛЕВ КРАСТОВСКИ
ЛОЗЕНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ЛУИЗА СПАСОВА КАРАДАЧКА
ЛЮБА БЛАГОВА КОСТЕВА
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ГАВРИЛОВ
ЛЮБЕН СПАСОВ ГЕРМАНОВ
ЛЮБЕН СТОЙНЕВ КАПИСЪЗОВ
ЛЮБИЦА АРСЕНИЕВА ГОНЕВА
ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ БАЧЕВ
ЛЮБОМИР СТОЙКОВ ЙОРДАНОВ
ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА ПЕТРИНЧЕВА
МАКЕДОНКА АТАНАСОВА ДОКУЗОВА
МАЛИНА СТОЯНОВА ШАЛДЕВА
МАРГАРИТА ГЕРАСИМОВА СЛАТИНСКА
МАРГАРИТА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА НИКИФОРОВА
МАРГАРИТА СТОИЛОВА ХРИСТОВА
МАРГАРИТА СТОЙМИРОВА КОСТОВА
МАРИАНА КЛИМЕНТОВА СТАНКОВА
МАРИАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕТРИНЧЕВА
МАРИЙКА ИВАНОВА БАЧЕВА
МАРИКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
МАРИНА ФИЛИПОВА ЧАПКЪНСКА
МАРИО ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
МАРИО КРАСИМИРОВ ВАКАНИН
МАРИЯ АРИЗАНОВА КОМАНДОВА
МАРИЯ АСЕНОВА ПОПГАВРИЛОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БАЧЕВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА АПОСТОЛОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ МЕТОДИЕВА ЗЛАТАНОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ШАЛДЕВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА
МАРТИНКА СТОЯНОВА ДИМАНАЧКА
МАРЯНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
МАЯ АНДОНОВА ТРАЙКОВА
МАЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА
МАЯ МАРИНОВА КОСТАДИНОВА
МЕТОДИ ДАНАИЛОВ ПЕТЛИЧКИ
МЕТОДИ ПАВЛОВ ПАМУКЛИЙСКИ
МЕТОДИ ПЕТЬОВ БАЧЕВ
МИГЛЕНА ЛЮБЕНОВА КОРДЕВА
МИГЛЕНА ПЕТЬОВА БАЧЕВА
МИЛАНА ГЕОРГИЕВА ДРЕНОВИЧКА
МИЛЕНА КИРИЛОВА ГИЗДОВА
МИЛИЦА СТРАХИЛОВА ПЕТРОВА
МИЛКА ДАМЯНОВА КЬОСЕВА
МИРОСЛАВ АСЕНОВ ТЕРЗИЙСКИ
МИРОСЛАВ БОЖКОВ ФИЛАТОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ РЪЛЕВ
МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ГАВРИЛОВ
МИРОСЛАВ ЮРИЕВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВА СПАСОВА БАЧЕВА
МИТКО БОРИСОВ ТЕРЗИЙСКИ
МИТКО СПАСОВ ЯНЕВ
МИТКО СТОИМЕНОВ БАЧЕВ
МИТРА ИВАНОВА РАШКОВА
МОМЧИЛ БОРИСОВ ДЖАФЕРСКИ
НАДА СТЕФАНОВА МИШЕВА
НАДЕЖДА АТАНАСОВА КАРАДАЧКА
НАДЕЖДА МИЛЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
НАДЕЖДА ТРАЙКОВА РЪЛЕВА
НАДЯ ЙОРДАНОВА АСТАДУРОВА
НАДЯ ЯНЕВА ЧЕРЕШАРОВА
НАТАЛИЯ ГЕНЧОВА ЙОРДАНОВА
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ПИЛЕВА
НЕВЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
НИКОЛ КРАСИМИРОВА БАЧЕВА
НИКОЛА БОРИСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ НИКИФОРОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ТОПОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ РАШКОВ
НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ АТАНАСОВСКИ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДИНКОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОСТОВ
НИКОЛИНА АНДОНОВА ГРОЗДАНОВА
НИКОЛИНА АТАНАСОВА КАПИТАНСКА
НИКОЛИНА ВИДИНОВА БАЧЕВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА НИКИФОРОВА
НИКОЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА
НИКОЛИНА МЕТОДИЕВА БАЧЕВА
НИКОЛИНА СТАНОЕВА КОСТОВА-ИЛИЕВА
ОГНЯН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ДАФКОВ
ОГНЯНА ОГНЯНОВА ТОПОВА
ОЛГА АЛЕКСАНДРОВА ДОРЛЮМСКА
ОЛГА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
ОЛГА АТАНАСОВА ЧАПКЪНСКА
ОЛЯ ВЛАДИМИРОВА ЧАПКЪНСКА
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ БАМБОВ
ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ
ПЕТРАНКА БОРИСОВА ЗЛАТАНОВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ АСТАДУРОВ
ПЕТЪР БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЪР ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТАНКОВ
ПЕТЪР СТОЙНЕВ ДОКУЗОВ
ПЕТЯ ВЛАДИМИРОВА ДУНОВА
ПЕТЯ СВЕТОСЛАВОВА ИЛИЕВА
ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ КАПСЪЗОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
РАДКА СТЕФАНОВА МАРИНСКА
РАДОСЛАВ БОРИСОВ КОРДЕВ
РАДОСТ АСЕНОВА ХАДЖИЕВА
РАЙКА ИВАНОВА НИКИФОРОВА
РАЙНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
РАЙНА САНДЕВА БАЧЕВА
РАЙНА ХРИСТОВА КАПИСЪЗОВА
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА МАРИНСКА
РЕНИ ВАЛЕРИЕВА ЙОНЧЕВА
РОСА ИВАНОВА НИКОЛОВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА-БАЧЕВА
РУМЕН АНДОНОВ ДОРЛЮМСКИ
РУМЕН АСЕНОВ ТОПУЗОВ
РУМЕН БОРИСОВ САНДЕВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ СТАНКОВ
СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВСКА
СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ АЦЕВ
СЕВДА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
СЕВДЕЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
СЕРГЕЙ ПЕНЧЕВ ПОПГАВРИЛОВ
СИЛВАНА КИРИЛОВА НИКИФОРОВА
СИЛВИЯ ВАЛЕРИЕВА АТАНАСОВСКА
СИЛВИЯ ИЛИЕВА РАШКОВА
СИЛВИЯ КИРИЛОВА ГИЗДОВА
СИМЕОН ВАСИЛЕВ КРАСТОВСКИ
СИМЕОН ИЛИЕВ РАШКОВ
СИМЕОН КРУМОВ БАЧЕВ
СИМОНА ИВАНОВА СТОИЛОВА
СЛАВЕЙКА АСЕНОВА ДАВИДКОВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА
СМИЛЕН ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
СНЕЖАНА БОЖИНОВА НУШЕВА
СНЕЖАНА ВЕСЕЛИНОВА ТУПАРОВА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА КАРАДАЧКА
СОНЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
СОТИР  ГЬОРГИЕВ
СОФИЯ ИВАНОВА РЪЛЕВА
СОФИЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА
СПАС АНТОНОВ БАЧЕВ
СПАС АСЕНОВ МИЦОВ
СПАС БОРИСОВ ТЕРЗИЙСКИ
СПАС ДИМИТРОВ ЯНЕВ
СТАНИМИРА НИКОЛОВА КОСТОВА
СТАНИСЛАВ АНТОНОВ МИХАЙЛОВ
СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ ДАВИДКОВ
СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
СТАНИСЛАВ МИТКОВ БАЧЕВ
СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ БАЧЕВ
СТАНКА КИРИЛОВА ТОПУЗОВА
СТАНКА КРУМОВА ПАМУКЛИЙСКА
СТАНКИЯ АЛЕКСАНДРОВА КОСТАДИНОВА
СТЕФАН АНГЕЛОВ КОСТЕВ
СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
СТЕФАН АСЕНОВ МИЦОВ
СТЕФАН ДРАГОМИРОВ МАРИНСКИ
СТЕФАН НИКОЛОВ БАЧЕВ
СТЕФАН СЛАВЧЕВ ТОПОВ
СТЕФАН СТАНКОВ КАРАДАЧКИ
СТЕФАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПОПМИХАЙЛОВА
СТЕФКА КРУМОВА СТОЙКОВА
СТЕФКА ЛАЗАРОВА СТАНКОВА
СТЕФКА СТОИЛОВА САНДЕВА
СТОЙКО ПАНАЙОТОВ ЙОРДАНОВ
СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ ДИМАНАЧКИ
СТОЯН ГРИГОРОВ БАЧЕВ
СТОЯН ИВАНОВ ПИРНАРЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ АТАНАСОВ
СТОЯНКА АНГЕЛОВА РАШКОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА КОРДЕВА
СТОЯНКА СЛАВЧОВА ЗЛАТАНОВА
СТОЯНКА СТОИЛОВА БАМБОВА
СТОЯНКА СТОИЛОВА ВАКАДИНОВА
СТРАХИЛ АНДОНОВ ДРЕНОВИЧКИ
СТРАХИЛ ЕЛЕНОВ АНДОНОВ
СТРАХИЛ МАРИНОВ ГИЗДОВ
ТАНЯ БОРИСОВА БАЧЕВА
ТАНЯ ПЕТРОВА ПИРНАРЕВА
ТАТЯНА ЕВГЕНИЕВА НИКОЛОВА
ТАТЯНА НИКОЛОВА РАШКОВА
ТЕМЕНУЖКА БЛАГОЕВА КЬОСЕВА
ТЕМЕНУЖКА КИТАНОВА СТАМБОЛИЙСКА
ТОДОРА ПЕТРОВА ВАНЧЕВА
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА КОСТЕВА
ФИЛИП КИРИЛОВ ПАМУКЛИЙСКИ
ФРОНА БОРИСОВА ПАМУКЛИЙСКА
ХРИСТИНА БОРИСОВА ГОЦЕВА
ХРИСТИНА ДОБРИНОВА СТАНКОВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ БАМБОВ
ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ВИКТОРОВ ТУПАРОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СЛАТИНСКИ
ХРИСТО ДАВИДКОВ БАЧЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ШАЛДЕВ
ХРИСТО РАДОЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ АТАНАСОВСКИ
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА
ЦВЕТАНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНЧЕВА
ЦВЕТАНКА ЗАМФИРОВА БАМБОВА
ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНКА СТОЙНЕВА НИКОЛОВА
ЦВЕТАНКА СТОЙЧОВА АЛЕКСИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА БАЛАБАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ИКОНОМОВА-ТЕРЗИЙСКА
ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ МИШЕВ
ЮЛИАНА БОГОМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОПОВА
ЯНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
ЯНЕ ЙОРДАНОВ БАЧЕВ
ЯНИНКА ГЕОРГИЕВА ТОПУЗОВА
ЯНКО СТОИЛОВ ГОЦЕВ
ЯНКО ТРАЙЧОВ ЯНЕВ


Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........