Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало НС 2017 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - С.ЧЕРНИЧЕ - СЕКЦИЯ № 025

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - С.ЧЕРНИЧЕ - СЕКЦИЯ № 025

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА СИМИТЛИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧЕРНИЧЕ, КМЕТСТВО С.ЧЕРНИЧЕ, СЕКЦИЯ № 025
адрес на избирателната секция: Кметство/с. Черниче


----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АНДОНОВ
АЛЕКСАНДЪР БЛАГОВ НИКОЛОВ
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ МИТРЕВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧИКАЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ СТОЙНЕВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ТЕМЕЛКОВ
АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ МЕЛЯКОВ
АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЧИВИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ТОНЕВ СТОЕВ
АНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
АНГЕЛ АСЕНОВ ЧИВИЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ АНДОНОВ
АНГЕЛ КИПРОВ ФИЛАТОВ
АНГЕЛ КИРИЛОВ ТАШЕВ
АНГЕЛИНА АНДОНОВА ИВАНОВА
АНГЕЛИНА ВАНГЕЛОВА МИЛЕНКОВА
АНДРЕА  ДИМИТРОВСКИ
АНЕЛИЯ БОЯНОВА ПАНДУРСКА
АНЕЛИЯ СТОЙЧЕВА ТОДОРОВА
АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ШОПОВА
АНКА БОРИСОВА НУСКОВА
АНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА ФИЛАТОВА
АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
АНТОН ВАЛЕНТИНОВ ЧИВИЕВ
АНТОН ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ
АНТОН ИВАНОВ ЗДРАВЧИН
АНТОН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ
АНТОН СТОЙЧОВ МИХАЙЛОВ
АНТОНИО ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
АСЕН АНГЕЛОВ ЧИВИЕВ
АСЕН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ
АСЕН НИКОЛОВ ЧИВИЕВ
АСЕН СТАНОЕВ АНДОНОВ
АСЕН СТОЯТЕЛОВ ЦЕНКОВ
АСЯ АНКОВА ИЛИЕВА
АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ИЛЧОВ
АТАНАС СТЕФАНОВ БЛАГОВ
АТАНАСКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
АТАНАСКА КИТАНОВА ЯНЕВА
БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА
БИСЕР КРУМОВ ЗДРАВЧИН
БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТАЧЕВА
БЛАГОЙ ИРЕНОВ ИВКОВ
БЛАГОЙ КРАСИМИРОВ ГЕРАСИМОВ
БЛАГОЙ ХРИСТОВ СТАМЕНОВ
БЛАГОЙКА ДАФКОВА МИЛЕНКОВА
БЛАГОЙКА СПАСОВА САМАРДЖИЙСКА
БОБИ СИМЕОНОВ СМИЛЕНОВ
БОЖАНА АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА
БОЖАНА БОГОМИЛОВА КАЧЕВА
БОРИС ДИМИТРОВ ТРЪПЧЕВ
БОРИС ДИМИТРОВ ЯНУШЕВ
БОРИС ЙОРДАНОВ МИТРЕВ
БОРИС СТОЙНЕВ ЯНЕВ
БОРИС СТОЯНОВ КАЧЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНУШЕВ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ТЕМЕЛКОВ
БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ СЕРАФИМОВ ЗУЛЯМСКИ
БОРИСЛАВ СПАСОВ СТОЙНЕВ
БОРИСЛАВ СТОЙНЕВ КОВАЧЕВ
БОРИСЛАВА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
БОЯН ВОИНОВ ПАНДУРСКИ
ВАЛЕНТИН БОГДАНОВ ДАМЯНОВ
ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ БАЧЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЧИВИЕВ
ВАЛЕНТИН ФЕРДИНАНДОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЙНЕВА
ВАЛЕНТИНА ДАВИДКОВА КЕРЕМИДАРСКА
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЯНУШЕВ
ВАНГЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА
ВАНЯ ТОДОРОВА ЯНЕВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЙСКИ
ВАСИЛ КРАСИМИРОВ АПОСТОЛОВ
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА ЧИВИЕВА
ВАСИЛКА ОЛЕГОВА БАЧЕВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ВАСИЛКА СЕКУЛОВА КЕРЕМИДАРСКА
ВЕЛИКА ЙОСИФОВА АНГЕЛОВА
ВЕЛИКА МИХАЙЛОВА ЧИКАЛОВА
ВЕЛИКА СПАСОВА ЦЕНКОВА
ВЕЛИКА СТОЙНЕВА СТЕФАНОВА
ВЕЛИН СТОИЦОВ ХРИСТОВ
ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ШОПОВ
ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ ВИШАНОВ
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
ВЕНЦЕСЛАВ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ТАЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ ЧУЧУКОВ
ВЕРА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
ВЕРА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА
ВЕРКА КОСТОВА ТОМОВА
ВЕРКА ПАВЛОВА ТРЪПЧЕВА
ВЕРОНИКА СТОЯНОВА СТОИЛОВА
ВЕСЕЛИНКА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ЯНУШЕВА
ВИОЛЕТА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ВИОЛЕТА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА СМИЛЕНОВА АНГЕЛОВА
ВИОЛЕТА СТОЙНЕВА ЗУЛЯМСКА
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ОПАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИЛИЕВ
ГАЛИНА ИВАНОВА МАЛЧЕВА
ГАЛИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ГАЛИНА ТОДОРОВА ЧИВИЕВА
ГАЛЯ ИВАНОВА ФИЛАТОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЧИКАЛОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БЛАГОЕВ
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ОПАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНУШЕВ
ГЕОРГИ ДРАГОВ БОГДАНОВ
ГЕОРГИ ДРАГОВ ШОПОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗУЛЯМСКИ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТРАЙЧОВ ИЛИЕВ
ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА АПОСТОЛОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ГЕРГАНА РУМЕНОВА ЧИВИЕВА
ГОРИЦА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
ГОЦЕ БЛАГОЕВ ХРИСТОВ
ГЪЛЪБИЦА ВАСИЛЕВА ШАЛЕВА
ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ЗУЛЯМСКА
ДАНИЕЛА МАРЯНОВА ХРИСТОВА
ДАЯН ЕЛИСАВЕТОВ ЧАЧКАРОВ
ДЕЙВИД НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ДЕНИСЛАВ ПЕТРОВ ТАШЕВ
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА БЛАГОВА
ДЕСИСЛАВА СПАСОВА ЧИВИЕВА
ДЕЯН  НИКОВСКИ
ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЛУЛЕЙСКА
ДИАНА ИВАНОВА МИТРЕВА
ДИАНА ПЕТРОВА ВИШАНОВА
ДИМИТРИНА ВАНГЕЛОВА КЛИНГОВА
ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА КОВАЧЕВА
ДИМИТРИНА СТОЙЧЕВА СТОЙНЕВА
ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНКА МЕТОДИЕВА ШОПОВА
ДИМИТРИНКА СЛАВЕВА ФИЛАТОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ТРЪПЧЕВ
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЪПЧЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧУЧУКОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР СТАНОЕВ БАРКОВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИВАНОВ
ДОБРИНКА ТОМАНОВА АПОСТОЛОВА
ДОБРОМИР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ДОНА ХРИСТОВА ЗДРАВЧИНА
ЕВДОКИЯ ДИМИТРОВА ТАШОВА
ЕВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА СТЕФАНОВА
ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ЧИВИЕВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПАНКОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА ИСАКОВА ЯНУШЕВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЧАЛЪКОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЯНЕВА
ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА ШОПОВА-СТЕФАНОВА
ЕЛИСАВЕТА ДАМЯНОВА ЧАЧКАРОВА
ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА МАНОВА
ЕЛКА ЗЛАТКОВА МИЛЕНКОВА
ЕМИЛ ТРАЙЧОВ ИЛИЕВ
ЕМИЛИЯ АНЕВА БОРИСОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ПОПОВА
ЕНКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА
ЖАНА ВЕСЕЛИНОВА ЛУЛЕЙСКА
ЖИВКА АЛЬОШЕВА ЕМИЛОВА
ЖИВКА ПЕТКОВА БАРКОВА
ЖИВКА СТЕФАНОВА ФИЛАТОВА
ЖИВКО АЛЕКСОВ ПЕТРОВ
ЖИВКО ЛОЗАНОВ БАЧЕВ
ЗАПРЕНА АНГЕЛОВА ТЕМЕЛКОВА
ЗАПРЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЗАПРЕНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА
ЗАПРЯН МЕТОДИЕВ ФИЛИПОВ
ЗДРАВКА СТОЯНОВА ЧИВИЕВА
ЗЛАТА АНГЕЛОВА СМИЛЬОВА
ЗЛАТКА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТКО ДАНИЕЛОВ НАЙДЕНОВ
ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА МЕТОДИЕВА
ИВА ВАЛЕРИЕВА ЯНУШЕВА
ИВА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ИВА ПЕТКОВА ЦАЧЕВА-АЛЕКСАНДРОВА
ИВАЙЛО АСЕНОВ ЗАЙКОВ
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ЧИВИЕВ
ИВАЙЛО ЕЛИСАВЕТОВ ХАЛАЧЕВ
ИВАЙЛО ПАВЛОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО СТОЙЧОВ ДИМИТРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ИВАН АСЕНОВ НИКОЛОВ
ИВАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ВИШАНОВ АНДОНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧИКАЛОВ
ИВАН ГРИГОРОВ ШОПОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЯНУШЕВ
ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ ЛУЛЕЙСКИ
ИВАН КИРИЛОВ ТАЧЕВ
ИВАН КИРИЛОВ ЯНЕВ
ИВАН КРАСИМИРОВ АПОСТОЛОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ КЕРЕМИДАРСКИ
ИВАН МИЛАНОВ АПОСТОЛОВ
ИВАН СТАВРЕВ ФИЛАТОВ
ИВАН СТАНКОВ НИКОЛОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН СТОЙНЕВ ЗДРАВЧИН
ИВАН СТОЯНОВ ДЯКОВ
ИВАНКА ДРАГАНОВА ШОПОВА
ИВАНКА КИРИЛОВА ЯНЕВА
ИВАНКА СТЕФАНОВА ТАЧЕВА
ИЛЗА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА
ИЛИАН ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ИЛИАНА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ИЛИАНА ЛОЗАНОВА ДЯКОВА
ИЛИАНА ПЕТРОВА ЯНКОВА
ИЛИНКА БОРИСОВА ФИЛИПОВА
ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ СТОЙНЕВ
ИЛИЯ ВЕЛИЧКОВ МИХАЙЛОВ
ИЛИЯ ГРИГОРОВ ШОПОВ
ИЛИЯ КРАСИМИРОВ ГЕРАСИМОВ
ИЛИЯ ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ КЕХАЙОВ
ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА МАРГАРИТОВА ТОМОВА
ИЛИЯНА ТОНЧЕВА ЧИКАЛОВА
ИЛЧО  КРЪСТЕВ
ИРЕНА КИРИЛОВА ИВКОВА
ИСКРА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ИСКРА ДИМИТРОВА ЯНУШЕВА
ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН АСЕНОВ ЗАЯКОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ АНДРЕЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ЯНУШЕВ
ЙОРДАН СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЧИВИЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ЛУЛЕЙСКА
ЙОРДАНКА ИСТАЛЯНОВА КОЛЕВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОСИФ СЕРАФИМОВ ЗУЛЯМСКИ
КАДИФКА ИВАНОВА ШОПОВА
КАЛИН СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
КАЛИНКА БОРИСОВА ИВАНОВА
КАЛИНКА КОСТАДИНОВА МИЛЕНКОВА
КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА СТОЙНЕВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ЧИВИЕВА
КАТЕРИНА ХРИСТОВА БОГДАНОВА
КАТЯ СТЕФАНОВА ЯНКОВА
КАТЯ СТОЙЧЕВА ОПАНОВА
КИРИЛ АНГЕЛОВ ТАШЕВ
КИРИЛ БОРИСОВ ТЕМЕЛКОВ
КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ФИЛАТОВ
КИРИЛ СТОЙНЕВ СТЕФАНОВ
КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ КРЪСТЕВ
КИРИЛ ФИЛАТОВ ФИЛАТОВ
КИРКА САНДЕВА ИЛИЕВА
КИТА ДИМИТРОВА САМАРДЖИЙСКА
КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ЗДРАВЧИН
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЧЕВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ЧИВИЕВ
КРАСИМИР АНДОНОВ КОЛЕВ
КРАСИМИР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР БОРИСОВ МИТРЕВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ОПАНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ФЛОРОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР КРУМОВ ПЕТКОВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ
КРАСИМИРА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ЧИВИЕВА
КРИСТИН ИВАНОВ ВИШАНОВ
КРИСТИНА ИВАНОВА ДЯКОВА
КРИСТИНА РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
КРИСТИНА СПАСОВА КОСТАДИНОВА
КРУМ КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ
КРУМ НИКОЛОВ ЛУЛЕЙСКИ
ЛИЛИЯ АСЕНОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА
ЛИЛЯНА МАРЯНОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛЯНА НАЙДЕНОВА ЧИКАЛОВА
ЛОРА ДИМИТРОВА ТРЪПЧЕВА
ЛУИЗА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА-ВАКАНИНА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ КЕРЕМИДАРСКИ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ФИЛАТОВ
ЛЮБЕН ИВАНОВ ЯНЕВ
ЛЮБЕН ИЛИЕВ ЯНЕВ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ЛЮБИМА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА
ЛЮБОВКА ГАВРИЛОВА ИЛИЕВА
ЛЮБОВКА ДРАГОВА МУТАВДЖИЙСКА
ЛЮБОВКА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА
ЛЮБОВКА МЕТОДИЕВА ТРЪПЧЕВА
ЛЮБОМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ КРУШАЛИЙСКИ
ЛЮБОМИРА ЛЮДМИЛОВА ТРЪПЧЕВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВСКА
МАКЕДОНКА АСЕНОВА ЗАЯКОВА
МАКСИМ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
МАНУЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ТАШЕВА
МАРА ПЕТРУНОВА МАЛАМОВА
МАРГАРИТА ДАНАИЛОВА ТОМОВА
МАРГАРИТА ЗАПРЯНОВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА ПОПОВА
МАРГАРИТА ТОМАНОВА БЛАГОВА
МАРИО ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЗДРАВЧИНА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ЖИВКОВА ШОПОВА
МАРИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ГАЗЕРСКА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА МИТРЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ЧОРБАДЖИЙСКА
МАРИЯ НИКОЛОВА ЧУЧУКОВА
МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ЯНУШЕВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА МУРДЖОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
МАРТИН БРАНКОВ ПОПОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
МАРУСЯ ДОБРИНОВА ФИЛАТОВА
МАЯ АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА
МАЯ СПАСОВА МИЛЕВА
МЕТОДИ СТЕФАНОВ АНДОНОВ
МИГЛЕНА БОРИСОВА КЬОСЕВА
МИГЛЕНА ИВАНОВА ЯНЕВА
МИЛЕН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
МИЛКА ИЛИЕВА АНДОНОВА
МИЛКА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
МИРЕНА ГОЦЕВА ХРИСТОВА
МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ КАЧЕВ
МИТКО ПЕТРОВ МИЛЕНКОВ
МИТРА ГЕОРГИЕВА ОПАНОВА
МИТРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
МИХАЕЛА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
МИХАИЛ СИМЕОНОВ ХРИСТОВ
МОНИКА КИРИЛОВА ДАМЯНОВА
МОНИКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕНКОВА
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА СТОЕВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ЛУЛЕЙСКА
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ВЕЛИКОВА
НАТАЛИЯ  МИНКОВСКАЯ
НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
НЕЛИ АТАНАСОВА БЛАГОВА
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЧИВИЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЧИВИЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ДРАГОВ БОГДАНОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ БОЯНСКИ
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ ИЛИЕВ
НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
ОГНЯН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ОЛЕГ ИЛИЕВ ЧУЧУКОВ
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ
ПАВЕЛ КИПРОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ СЛАВЧОВ АТАНАСОВ
ПАВЕЛ СТАНКОВ ИВАНОВ
ПАВЛИНА АСЕНОВА ЧИВИЕВА
ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА КАЧЕВА
ПАВЛИНА КРУМОВА ЯНУШЕВА
ПАВЛИНА СТОИЛОВА ИЛИЕВА
ПАВЛИНА СТРАХИЛОВА СТЕФАНОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА ИЛЧОВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ТАШЕВ
ПЕТЪР БОРИСОВ ЯНЕВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ФИЛАТОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЕРЕМИДАРСКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ МИТКОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧИВИЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ КЛИНГОВ
ПЕТЯ МАРЯНОВА ЧУЧУКОВА
ПЛАМЕН КИРИЛОВ ЯНУШЕВ
ПЛАМЕН ТРАЙЧОВ ИЛИЕВ
ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ПОЛИНА ИВАНОВА ДЯКОВА
РАДОСЛАВ МИЛЕНОВ ИВАНОВ
РАДОСТИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
РАЙНА КИРИЛОВА ГОЛЕВА
РАЙНА СТЕФАНОВА СТАМЕНОВА
РОЗА ИВАНОВА ЧИВИЕВА
РОСЕН БЛАГОЕВ СТОЙНЕВ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ БЕЗИН
РОСЕН ГЕОРГИЕВ МИЛЕНКОВ
РОСЕН ДОБРИНОВ МАЛЧЕВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МУРДЖОВА
РОСИЦА ИВАНОВА ЯНЕВА
РОСИЦА МАКСИМОВА АПОСТОЛОВА
РУЖА СИМЕОНОВА ЗДРАВЧИНА
РУСКА ЙОРДАНОВА ЗДРАВЧИНА
РУСКА СТОЙМИРОВА КАЧЕВА
САШО АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ
СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА
СВЕТЛА КИРИЛОВА АНДОНОВА
СВЕТЛА КРУМОВА ТАШЕВА
СВЕТЛОЗАРА ОЛЕКОВА ПРАЩОВА
СВЕТОСЛАВ БОРИСЛАВОВ СПАСОВ
СЕВДА АНДОНОВА ЧИВИЕВА
СИЛВИЯ ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
СИЛВИЯ КИРИЛОВА СТАНОЕВА
СИЛВИЯ ФИЛИПОВА ЯНЕВА
СИМЕОН МИЛЕНОВ ИВАНОВ
СИМЕОН МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОНКА КРУМОВА СТОЙНЕВА
СИМИОН ЗДРАВКОВ МУРДЖОВ
СИМОНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
СИМОНА ЛЮБОМИРОВА КЬОСЕВА
СЛАВИ ПАВЛОВ АТАНАСОВ
СМИЛЯНА САШОВА ЧИВИЕВА
СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА
СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
СОНЯ КИРИЛОВА ПАНДУРСКА
СОНЯ КОСТАДИНОВА ЙОВЕВА
СОНЯ СТОИЛОВА КАЧЕВА
СОФИЙКА СПИРИДОНОВА ИГНАТОВА
СПАС ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЙСКИ
СПАС СТОИЛОВ КОСТАДИНОВ
СПАС СТОЙНЕВ ЦВЕТАНОВ
СПАСА ЕФТИМОВА ИВАНОВА
СПАСКО ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ БАРКОВ
СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ СТОЙНЕВ
СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ ФИЛАТОВ
СТЕФАН КРУМОВ ЯНКОВ
СТЕФАН ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ЛУЛЕЙСКИ
СТЕФАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН СТОЙНЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ТОНЧЕВ СТОЯНОВ
СТЕФКА ЙОРДАНОВА ЯНУШЕВА
СТЕФКА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА
СТЕФКА СИМЕОНОВА ТАШЕВА
СТЕФЧО АНДОНОВ КРАСТОВСКИ
СТОИЛ СМИЛЕНОВ ТОШЕВ
СТОЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
СТОЙНЕ БОРИСОВ КОВАЧЕВ
СТОЙНЕ НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ
СТОЙНЕ НИКОЛОВ ЧИВИЕВ
СТОЙНЕ СПИРИДОНОВ ГАЗЕРСКИ
СТОЙЧО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
СТОЙЧО ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ
СТОЯН ГРИГОРОВ ШОПОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
СТОЯН ДОНЧЕВ МАЛАМОВ
СТОЯТЕЛ АСЕНОВ ЦЕНКОВ
ТАНЯ АНГЕЛОВА ВИШАНОВА
ТАНЯ АСЕНОВА МИТРЕВА
ТАНЯ НЕСТОРОВА ШОПОВА-ДИМИТРОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА КОВАЧЕВА
ТАНЯ СТОЙНЕВА СПИРИДОНОВА
ТАНЯ ЯНКОВА БЛАГОВА
ТАТЯНА СТРАХИЛОВА ЯНЕВА
ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ПРАЩОВА
ТЕМЕНУЖКА ЖИВКОВА НИКОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ПЕНЧОВА НИКОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
ТЕОДОРА ПАВЛОВА ИВАНОВА
ТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
ТОНКА РУМЕНОВА СТАНОЕВА
ТРАЙЧО ИЛИЕВ МУРДЖОВ
ФИДАНА НИКОЛОВА ЗАЯКОВА
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ФИЛИП ЦВЕТКОВ ЛУЛЕЙСКИ
ХРИСТИНКА ЛЮБЕНОВА КЕРЕМИДАРСКА
ХРИСТО СТАВРОВ ФИЛАТОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ВОЙНОВ
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ИГНАТОВ
ЦВЕТАНА КРУМОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТАНКА ЗДРАВКОВА КОВАЧЕВА
ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНКА КРУМОВА МИЛЕНКОВА
ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА МЕТОДИЕВА
ЦВЕТАНКА СТОЙНЕВА КОВАЧЕВА
ЦВЕТАНКА СТОЯТЕЛОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КОВАЧЕВА
ЧАВДАР БОРИСОВ ТРЪПЧЕВ
ШАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ЮЛИАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ЮЛИАН СТОЙНЕВ ИЛИЕВ
ЮЛИЯ АНГЕЛОВА МИЛЕНКОВА
ЮЛИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА
ЯВОР СТОЙНЕВ КОВАЧЕВ
ЯНКА АТАНАСОВА САМАРДЖИЙСКА
ЯНКА МИХАЙЛОВА ЧЕРЕШАРОВА


Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........