Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Обява относно график за провеждане на заседания на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

Обява относно график за провеждане на заседания на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” БЛАГОЕВГРАД

О Б Я В А 

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведат по следния график: 

Община Струмяни

На 31.08.2015г. от 10:30 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Струмяни ще заседава комисия за землищата на Микрево, Илинденци, Драката, Палат, Клепало, Добри Лаки, Махалата, Никудин, Каменица и Горна Крушица.

Община Сандански

На 31.08.2015г. от 13:00 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Сандански ще заседава комисия за землищага на Сандански, Бельово, Враня, Джигурово, Златолист, Калиманци, Катунци, Ковачево, Ладарево, Ласкарево, Левуново, Лехово, Любовка, Ново Делчево, Ново Ходжово, Петрово, Пиперица, Склаве, Спатово, Хотово, Храсна, Хърсово, Черешница и Яново.

Община Петрич

На 31.08.2015г. от 16:30 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Петрич ще заседава комисия за землищата на Петрич, Марикостиново, Кромидово и Генерал Тодоров.

Община Гърмен

На 01.09.2015г. от 10:30 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Гърмен ще заседава комисия за землищата на Огняново и Балдево.

Община Гоце Делчев

На 01.09.2015г. от 13:00 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Гоце Делчев ще заседава комисия за землищата на Мусомища, Борово и Гоце Делчев. 

Община Хаджидимово

На 01.09.2015г. от 16:30 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Хаджидимово ще заседава комисия за землището на Ново Лески.

Община Разлог

На 02.09.2015г. от 11:00 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Разлог ще заседава комисия за землищата на Разлог, Бачево, Баня, Долно Драглище, Горно Драглище, Годлево, Добърско и Елешница.  

Община Банско

На 02.09.2015г. от 14:30 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Банско ще заседава комисия за землищата на Банско, Добринище, Кремен, Гостун, Филипово, Осеново и Обидим.

Община Симитли

На 03.09.2015г. от 9:30 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Симитли ще заседава комисия за землищeто на Железница.

Община Благоевград

На 03.09.2015г. от 13:00 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Благоевград ще заседава комисия за землищата на Бело поле, Благоевград, Бучино, Българчево, Дъбрава, Зелен дол, Лешко, Мощанец, Падеш, Покровник, Рилци, Селище и Логодаж.

АНТОНЕЛА ДОНУШЕВА

Председател на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ