Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Община Симитли
Portal of Simitli Municipality

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 


Page 2 of 2

Notes

ОБЯВА
Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2020-2021 година, Общинска служба по земеделие Симитли, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че е изготвен предварителен регистър по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. Симитли в община Симитли, област Благоевград.
Read more...
 
Община Симитли на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план / ПП / за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3, ЛОТ 3.1, от км.359+068= км.359+483.52 от Лот 2 до км.376+000

Проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП ) за въздушна електропроводна линия „Тунела" 20 кV. от км. 369+320 до км.370+260 на територията на с.Градево, общ.Симитли, за обект: АМ „Струма" ЛОТ 3, ЛОТ 3.1

Обявление

 
СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване на заявление от "Съни-Тера 2007" АД,  гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

 

Прикачени файлове:

заявлениеСъни-Тера2007

 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Investigation

ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд