Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Община Симитли
Portal of Simitli Municipality

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 


Page 2 of 2

Notes

Уведомление

До

Росица Йорданова Чифлигарова - обл. Благоевград, общ.Благоевград, гр.Благоевград, ж.к „Запад“ №1 ет.4.ап.11

Пламен Йорданов Апостолов - обл. Благоевград, общ.Разлог, с.Долно Драглище, ул.“Седма“ №15

Йорданка Славчова Чинкарова - обл. Благоевград, общ.Благоевград, гр.Благоевград, ж.к „Еленово“ №35 вх.А, ет.3, ап.9

По повод заявление с вх.№ 92-00-503/15.07.2022г. от Виктор Александров Велев

Read more...
 
Покана за публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Симитли за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 54, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли, Председателят на Общински съвет - Симитли кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Симитли за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021г. Обсъждането ще се проведе на 23 септември 2022г. от 10:00ч. в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли.

 

С материалите по общественото обсъждане можете да се запознаете в официалния сайт на Община Симитли: www.simitli.bg

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 05.09.2022г. Общинска администрация гр. Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ XXVI-1437, КВ. 6, гр. Симитли“

Read more...
 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Investigation

ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд