Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

Е-мейл Печат ПДФ

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

Последно променен на Понеделник, 15 Март 2021 07:15
 

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Промяна в периода за провеждане на Преброяване 2021г.

На основание чл.3, ал.4 от Закона за изменение и допълнение на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г. и във връзка с продължаващата епидемиологична обстановка в страната с Решение № 61 от 21.01.2021г. на Министерски съвет е определен нов период за провеждане на Преброяване 2021г. , както следва:

Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 00:00 часа на 7 септември 2021г. и ще приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021г., като:

ü Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 00:00 часа на 7 септември 2021г. до 24:00 часа на 17 септември 2021г. ;

ü Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8:00 часа на 18 септември 2021г. до 20:00 часа на 3 октомври 2021г.

Предвид дългия период от време до 7 септември в Община Симитли ще бъде  направена кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата, подали заявления, както и набиране на нови в случай на необходимост при спазване на следния график:

ü Процедура за потвърждаване/отказ от участие в преброяването на преброители, контрольори и придружители – от 1 до 6 юни 2021г.

ü Набиране на допълнителни преброители, контрольори и придружители, където е необходимо – от 14 до 30 юни 2021г.

 

Антикорупция

Е-мейл Печат ПДФ

Списък на подалите декларация по чл.35,ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Последно променен на Сряда, 24 Юни 2020 12:43
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Обяви

Уведомление

До

Росица Йорданова Чифлигарова - обл. Благоевград, общ.Благоевград, гр.Благоевград, ж.к „Запад“ №1 ет.4.ап.11

Пламен Йорданов Апостолов - обл. Благоевград, общ.Разлог, с.Долно Драглище, ул.“Седма“ №15

Йорданка Славчова Чинкарова - обл. Благоевград, общ.Благоевград, гр.Благоевград, ж.к „Еленово“ №35 вх.А, ет.3, ап.9

По повод заявление с вх.№ 92-00-503/15.07.2022г. от Виктор Александров Велев

Read more text
 
Покана за публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Симитли за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 54, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли, Председателят на Общински съвет - Симитли кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Симитли за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021г. Обсъждането ще се проведе на 23 септември 2022г. от 10:00ч. в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли.

 

С материалите по общественото обсъждане можете да се запознаете в официалния сайт на Община Симитли: www.simitli.bg

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 05.09.2022г. Общинска администрация гр. Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ XXVI-1437, КВ. 6, гр. Симитли“

Read more text
 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд